image banner
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Bình Phước
Ngày 26/6/2024, SỞ GD&ĐT đã ban hành Thông cáo báo chí về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Bình Phước, nội dung cụ thể như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023, Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 2829/6/2024. Trong đó, ngày 26/6 làm thủ tục dự thi; ngày 27 và 28/6 tổ chức coi thi, ngày 29/6 là ngày thi dự phòng.

Mục đích của Kỳ thi: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục và là một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là tuyển sinh).

I. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 TỈNH BÌNH PHƯỚC

1. Công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bình Phước được thành lập tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi).

Nhằm động viên tinh thần, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tham gia Kỳ thi một cách thuận lợi nhất, UNBD tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho 460 học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, khuyết tật, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, với mức hỗ trợ là 300.000 đồng/học sinh; UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường chuyển kinh phí hỗ trợ này đến các em học sinh trước ngày diễn ra kỳ thi.

2. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi, điểm thi, phòng thi

a) Số lượng thí sinh đăng ký, đủ điều kiện dự thi

- Tổng số thí sinh 11.342 (trong đó: Số thí sinh THPT: 10.413, số thí sinh GDTX: 489, số thí sinh tự do: 440). Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp: 51 Số thí sinh dự thi có sử dụng kết quả xét tuyển đại học: 10.957; Số thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tốt nghiệp Trung cấp tham dự kỳ thi (chỉ để xét tuyển đại học, CĐSP): 334.

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn:

Toán

Văn

Hóa

Sinh

Sử

Địa

GDCD

Tiếng Anh

Tiếng Trung

11.184

11.225

4.228

4.222

4.161

7.062

7.037

6.310

10.502

05

b) Số lượng điểm thi/phòng thi

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, toàn tỉnh Bình Phước có 01 Hội đồng thi.

- Số lượng Điểm thi: 28 Điểm thi, không có điểm thi dự phòng.

- Số phòng thi: 503 phòng thi chính thức, 36 phòng chờ, 56 phòng thi dự phòng (02 phòng/ Điểm thi)

3. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên huy động làm thi

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh gồm 31 đồng chí, do Trần Tuyết MinhUVBTV TU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

- Số cán bộ, giáo viên tham gia các khâu của Kỳ thi:

+ Hội đồng thi: gồm 08 người.

+ Nhân sự các Ban của Hội đồng thi: 2.300 lượt người, thuộc các Ban: Thư ký Hội đồng thi, In sao đề thi, Vận chuyển và bàn giao đề thi, Coi thi, Làm phách bài thi tự luận, Chấm thi tự luận, Chấm thi trắc nghiệm, Làm phách phúc khảo bài thi tự luận, Phúc khảo bài thi tự luận, Phúc khảo chấm thi trắc nghiệm.

- Nhân sự cho công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi: Dự kiến 150 lượt người (80 lượt người thuộc Sở GDĐT Bình Phước, 72 người do Bộ GDĐT điều động).

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí tổ chức Kỳ thi

Các Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Kỳ thi: Phòng thi, phòng làm việc, phòng bảo quản đề thi, bài thi. Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại các điểm thi, địa điểm chấm thi. Đảm bảo việc chi trả chế độ làm thi, công tác phí cho cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi theo quy định; đảm bảo kinh phí cho mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, ấn phẩm phục vụ Kỳ thi.

2. Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi

- Ngày 23/4/2024, Sở GDĐT tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở có liên quan đến Kỳ thi; Hiệu trưởng/Giám đốc Trung tâm; cán bộ làm công tác thi và tuyển sinh; cán bộ kỹ thuật nhập liệu.

- Ngày 11/6/2024, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra thi. Thành phần dự gồm: lãnh đạo Sở GDĐT, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Sở; Đại diện phòng PA06, Công an tỉnh; Thủ trưởng của 38 đơn vị trực thuộc Sở và 08 TT GDTX-GDNN các huyện, thị xã; 115 Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, cộng tác viên, cán bộ, giáo viên dự kiến điều động làm công tác thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Ngày 24/6/2024, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị (S2) tập huấn nghiệp vụ coi thi cho các Trưởng điểm, Phó Trưởng Điểm thi, Thư ký; Hiệu trưởng các trường, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

3. Công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống bất thường và tiếp sức tổ chức Kỳ thi

Sở GDĐT - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cụ thể:

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, an toàn, bảo mật tuyệt đối cho Kỳ thi từ khâu nhận đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo vệ các Điểm thi và các Ban của Hội đồng thi (in sao đề thi, làm phách, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi; chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Điểm thi, các Ban của Hội đồng thi; phối hợp bố trí lực lượng trực 24/24 trên các địa bàn có Điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra; bố trí thêm lực lượng hỗ trợ công tác an ninh trật tự trước cổng các Điểm thi.

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi, có các phương án, kịch bản cụ thể với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; không xảy ra mất kiểm soát trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; giải quyết đúng, kịp thời các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện.

- Phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí và hướng dẫn nội dung, mức chi cho các hoạt động của Kỳ thi đúng quy định.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ GDĐT và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bình Phước cung cấp đầy đủ điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ các hoạt động của Kỳ thi tại Sở GDĐT và các địa điểm: in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, làm việc của các Ban trong Hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc từ Bộ GDĐT đến Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, Hội đồng thi, các Điểm thi và Ban Chấm thi; chuyển các bưu kiện liên quan đến Kỳ thi đảm bảo an toàn, bảo mật, kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức tốt công tác truyền thông trước, trong và sau Kỳ thi.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên các trường học cùng phối hợp với các tổ chức, cá nhân có tồ chức tốt hoạt động tình nguyện, “Tiếp sức mùa thi”; tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi; hướng dẫn thí sinh và cha mẹ học sinh đến các địa điểm tổ chức thi, chuẩn bị tâm thế cho học sinh bước vào Kỳ thi một cách tốt nhất; hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh, đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong việc đưa đón thí sinh, lo chỗ nghỉ, nước giải khác, sữa, thức ăn nhanh và các suất ăn bửa chính để tất cả học sinh có điều kiện, có sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tại địa phương; hỗ trợ cơ sở vật chất, ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ coi thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi

- Sở GDĐT đã và sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi, trong đó khâu chuẩn bị thi đã hoàn thành kiểm tra; 4 khâu còn lại (coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét tốt nghiệp) cũng sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Sở GDĐT Bình Phước đã chuẩn bị bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng triển khai tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi theo đúng kế hoạch và lịch công tác của Bộ GDĐT.

III. YÊU CẦU CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Đề nghị các báo, đài, cơ quan thông tấn hỗ trợ tuyên truyền kịp thời về các hoạt động của Kỳ thi theo các thông tin của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

2. Đầu mối cung cấp thông tin, báo chí

- Đầu mối cung cấp thông tin: Ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0917635888, email: tamlt.sgd@binhphuoc.gov.vn.

- Đầu mối liên lạc báo chí: Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách - Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại di động 0918552411, email: tinhnn.sgd@binhphuoc.gov.vn.

Trân trọng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 13 506
  • Tất cả: 1282780

 

Copyright © 2023 - Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 772 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3887 236

Designed by VNPT Bình Phước

image banner