image banner
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Tăng cường chỉ đạo chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thí điểm Học bạ số
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 278/BGDĐT-GDTH ngày 11/6/2024 gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 131/QĐTTg ngày 25/01/2022 về phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong đó, ngành Giáo dục được giao nhiệm vụ triển khai thí điểm Học bạ số. Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-BGDĐT về việc triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học và nhiều văn bản quy định về thẩm quyền trách nhiệm, mô hình quản lý, đặc tả kỹ thuật về Học bạ số để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại địa phương cho thấy, hầu hết các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Học bạ số theo thẩm quyền trách nhiệm và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có địa phương chưa triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo thẩm quyền trách nhiệm.

Để tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thí điểm Học bạ số, Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT, các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Đây là việc mới, lần đầu thực hiện nên cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, quá trình triển khai thực hiện cần phát huy hiệu quả tối đa kinh nghiệm, điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng, nhân lực hiện có, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GDĐT và chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng thời chỉ đạo Sở GDĐT chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT Quá trình triển khai cần thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý; qua thí điểm, cần hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp, đúng thẩm quyền; không để có kẽ hở về mặt pháp lý, không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm trong quá trình triển khai thực hiện các dịch vụ có liên quan đến chuyển đổi số trong ngành giáo dục và Học bạ số, đặc biệt liên quan đến phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm quản lý trung tâm, chữ ký số, đầu tư hạ tầng thiết bị… Thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học tại địa phương, đánh giá tác động đến các đối tượng liên quan, công tác quản lý, sử dụng Học bạ số; kinh phí cho duy trì, vận hành hệ thống Học bạ số khi triển khai diện rộng vào thời gian tiếp theo.

Bộ GDĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn kinh phí, để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong ngành giáo dục theo Quyết định số 131/QĐ-TTg gắn với thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Học bạ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg về triển khai thí điểm Học bạ số trong năm 2024, triển khai toàn quốc từ năm học 2024-2025.

 

Nguồn: Bộ GD&ĐT (moet.gov.vn)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 13 494
  • Tất cả: 1282768

 

Copyright © 2023 - Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 772 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3887 236

Designed by VNPT Bình Phước

image banner