image banner
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
Triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ quan Sở GDĐT và tuyên truyền VBQPPL kỳ 1/2024
Thực hiện Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-SGDĐT ngày 18/01/2024 của Sở GDĐT về tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” trong năm 2024, Sở GDĐT triển khai “Ngày pháp luật” tại cơ quan Sở GDĐT và tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 1/2024 (gồm 11 văn bản QPPL)

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

- Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục.

- Thông tư số 77/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 33/2003/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 17/4/2023 về hướng dẫn một số nội dung và mức chi Dự án Phát triển Giáo viên tiểu học.

- Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu các cấp TH, THCS, THPT.

- Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ GDĐT Ban hành quy chế xét công nhận TN THCS.

- Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định chính sách đối với CB-CC-VC được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024 và lĩnh vực sự nghiệp y tế năm 2024.

Vui lòng click vào đây để xem nội dung các văn bản

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 13 464
  • Tất cả: 1282738

 

Copyright © 2023 - Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 772 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3887 236

Designed by VNPT Bình Phước

image banner