image banner
 • 1. Văn phòng
  • anh-dai-dien

   1. Chánh Văn phòng

   Họ tên: Phạm Hồng Thắng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713870163

   >> Xem chi tiết >> Tiểu sử tóm tắt >> Lĩnh vực công việc phụ trách
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chánh Văn phòng

   Họ tên: Nguyễn Ngọc Tỉnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918.552.411

   >> Xem chi tiết >> Tiểu sử tóm tắt >> Lĩnh vực công việc phụ trách
  • anh-dai-dien

   3. Phó Chánh Văn phòng

   Họ tên: Trịnh Văn Nam

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0978.307065

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Chuyên viên

   Họ tên: Chung Nguyễn Hữu Thiện

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0908.966.981

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Kế toán

   Họ tên: Đàm Thị Hường

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713887236

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Chuyên viên

   Họ tên: Từ Thị Thơ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0919.317.227

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Chuyên viên

   Họ tên: Bùi Quốc Tuất

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0913.791978

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Chuyên viên chính

   Họ tên: Hoàng Đức Cường

   Ngày, tháng, năm sinh: hdcuong@binhphuoc.edu.vn

   Điện thoại: 0918.146.079

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Chuyên viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

   Ngày, tháng, năm sinh: nthhanh@binhphuoc.edu.vn

   Điện thoại: 0975.799179

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Chuyên viên

   Họ tên: Nguyễn Xuân Hương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0914.428458

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Chuyên viên

   Họ tên: Nguyễn Văn Đức

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0974.443669

   >> Xem chi tiết
 • 2. Phòng Giáo dục Trung học
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng phòng

   Họ tên: Trần Ngọc Thắng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0988.417.245

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Trưởng phòng

   Họ tên: Nguyễn Văn Thành

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0919.100.045

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chuyên viên

   Họ tên: Đặng Văn Hiếu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713879107

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Chuyên viên

   Họ tên: Đỗ Thị Kim Huê

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713879107

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Chuyên viên

   Họ tên: Dương Thị Hà

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713879107

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Chuyên viên

   Họ tên: Ngô Văn Tú

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713879107

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Chuyên viên

   Họ tên: Nguyễn Thế An

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713879107

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Chuyên viên

   Họ tên: Nguyễn Thanh Tòng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713879107

   >> Xem chi tiết
 • 3. Phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng phòng

   Họ tên: Trần Văn Thường

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0988.414.182

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Trưởng phòng

   Họ tên: Phạm Thái Sơn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0389100199

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Trưởng phòng

   Họ tên: Vũ Thị Kim Huệ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0917.425.698

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Chuyên viên

   Họ tên: Cao Thị Đọ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0984251139

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Chuyên viên

   Họ tên: Đậu Thị Nhung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0945.839.229

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Chuyên viên

   Họ tên: Hoàng Thị Hồng Thương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0973.422.698

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Chuyên viên

   Họ tên: Bùi Thị Minh Tú

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713879934

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Chuyên viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Nhị

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0989.703.702

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Chuyên viên

   Họ tên: Phạm Hồng Trường

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0946.153.536

   >> Xem chi tiết
 • 4. Thanh tra Sở
  • anh-dai-dien

   1. Chánh Thanh tra

   Họ tên: Dương Hồng Nhung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0917.300.638

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Thanh tra viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Thái

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0913.241.270

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Chánh Thanh tra

   Họ tên: Lê Quang Trung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713881250

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Thanh tra viên

   Họ tên: Mai Xuân Ca

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0919.406.599

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Thanh tra viên

   Họ tên: Ninh Thị Thúy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0949.279.119

   >> Xem chi tiết
 • 5. Phòng Quản lý chất lượng
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng phòng

   Họ tên: Hà Minh Quan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0965.839.666

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Trưởng phòng

   Họ tên: Nguyễn Tiến Mạnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0914.461.539

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Trưởng phòng

   Họ tên: Dương Văn Ca

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0379.005.566

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Chuyên viên chính

   Họ tên: Khổng Đức Chính

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0919.445.066

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Chuyên viên

   Họ tên: Lê Văn Cao

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0976.038.186

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Chuyên viên

   Họ tên: Hồ Thị Minh Thùy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0917.871.480

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Chuyên viên

   Họ tên: Nguyễn Bình Phương Nga

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0838.012.677

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Chuyên viên

   Họ tên: Trần Quốc Phong

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0814.949.596

   >> Xem chi tiết
 • 6. Công đoàn ngành Giáo dục
  • anh-dai-dien

   1. Phó Chủ tịch

   Họ tên: Nguyễn Thị Thái

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713870056

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Ủy viên - Kế toán

   Họ tên: Nguyễn Thị Lê

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713870056

   >> Xem chi tiết

 

Copyright © 2023 - Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước - Trưởng Ban biên tập
Địa chỉ: 772 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3887 236

Designed by VNPT Bình Phước

image banner