Tin Mới

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp tổ chức Toạ đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hướng tới kỉ niệm 127 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao ý thức tự giác học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn công việc. Tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Sáng ngày 11/5/2017, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp đã tổ chức Toạ đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong buổi toạ đàm này, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn nội dung trọng tâm là học tập và làm theo phong cách của Bác.

Toàn cảnh buổi Toạ đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp

Đến dự toạ đàm có bà Phạm Thị Thảo – HUV – Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ Bù Đốp; bà Văn Thị Ngọc Điệp – HUV – Phó Ban Tuyên Giáo huyện uỷ Bù Đốp; ông Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp. Tại đây, sau khi nghe ông Lê Đình Coóng – HUV – Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo- Chủ toạ buổi Toạ đàm quán triệt một số nội dung để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu của buổi toạ đàm, các đại biểu đã được xem một đoạn video bài nói chuyện của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lí luận Trung ương khóa X về phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp theo đó, từng đại biểu dự toạ đàm đã tham luận về các nội dung học tập và theo phong cách Hồ Chí Minh như: Phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sống.   

Sôi nổi nhất là phần thảo luận, chất vấn, phản biện về việc làm theo phong cách của Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã làm rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng đảng viên đối với công việc được chi bộ phân công. Nhiều vấn đề khó khăn, thắc mắc đã được giải quyết thông qua buổi toạ đàm.

Theo bà Phạm Thị Thảo – HUV – Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ Bù Đốp, về cơ bản, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp đã tổ chức thành công buổi Toạ đàm, thể hiện ở sự chuẩn bị nội dung chu đáo, từng đảng viên đã phát biểu đúng nội dung, đúng trọng tâm của buổi Toạ đàm, từ đó, đạt được mục đích, ý nghĩa đã đề ra.

Kết thúc buổi Toạ đàm, ông Lê Đình Coóng – HUV – Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đảng viên tiếp tục học tập và làm theo phong cách của Hồ Chí Minh đúng tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việt Phong