Tin Mới

Phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2016 đạt 4.000 tỷ đồng
sáng nay (01/7), HĐND tỉnh tiến hành nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm và bế mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Thay mặt UBND tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2016, UBND tỉnh đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm như:

Đẩy mạnh việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hình thành vùng chuyên canh năng suất chất lượng cao; phấn đấu đưa 12 xã về đích trong năm 2016; sửa đổi Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, ngày 6-5-2013 của UBND tỉnh về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

Tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đặc biệt là thực hiện tốt việc quản lý thuế, thu nợ đọng thuế, khai thác nguồn thu mới, phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2016 đạt 4.000 tỷ đồng… Giải quyết dứt điểm vướng mắc các công trình: đường Minh Hưng - Đồng Nơ, đường Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành - Minh Hưng, đường BOT Quốc lộ 13, đường Đồng Phú - Bình Dương, đường Trần Hưng Đạo nối dài, dự án khu liên hợp Becamex - Bình Phước…

Tiếp tục tuyên truyền, tăng cường các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả việc nâng cao y đức trong các cơ sở y tế, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra, xử lý việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề ô nhiễm môi trường. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các phong trào về văn hóa, thể dục thể thao. Đánh giá thực chất thực trạng hộ nghèo trong toàn tỉnh và trong đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn mới.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI so với năm 2015. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành ở các cấp, các ngành; kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư... nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Tại kỳ họp, ông Trần Văn Mi, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh đã trình bày báo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016.

Tiếp đó, HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; đồng thời thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã giải trình thêm một số vấn đề có liên quan đến ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời cũng làm rõ thêm những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết: Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016; Điều chỉnh vốn phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho rằng, nhiệm vụ của HĐND và UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trong những tháng còn lại của năm 2016 rất nặng nề, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và phối hợp mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát giữa cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất
Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị và những vấn đề bức xúc của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết…

Thay mặt HĐND tỉnh khóa IX, bà Trần Tuệ Hiền đã kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh đồng lòng chung sức, phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, không ngừng sáng tạo cùng với HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Sau đó, HĐND tỉnh đã thực hiện các thủ tục bế mạc kỳ họp.

N.V.T (Theo Báo Bình Phước).