Tin Mới

Sở GD&ĐT lưu trữ vĩnh viễn bảng ghi điểm thi tốt nghiệp THPT
Bảng ghi điểm thi là một trong những hồ sơ được yêu cầu lưu trữ vĩnh viễn theo quy định tại dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.

Ảnh minh họa/Internet.

Cụ thể, theo dự thảo này, tính từ ngày thi cuối cùng của kỳ thi, các cơ quan quản lý giáo dục lưu trữ hồ sơ như sau:

Bộ GD&ĐT lưu trữ vĩnh viễn danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT của các sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT lưu trữ vĩnh viễn: Bảng ghi điểm thi; bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT; danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT; sổ cấp Bằng tốt nghiệp THPT;

Lưu trữ trong 12 tháng: Các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các bộ phận liên quan; báo cáo tổng kết kỳ thi kèm theo các loại thống kê số liệu; các biên bản của Hội đồng thi; những biên bản khác có liên quan đến kỳ thi; Quyết định thành lập Ban Phúc khảo, biên bản tổng kết, danh sách thí sinh thay đổi điểm do phúc khảo và các biên bản khác liên quan; hồ sơ kỷ luật (nếu có); các loại hồ sơ khác theo văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD&ĐT; thiết bị lưu trữ dữ liệu (ổ cứng, thẻ nhớ) của hệ thống camera giám sát được sử dụng trong kỳ thi và máy chủ sử dụng chấm thi trắc nghiệm;

Lưu trữ trong 24 tháng: Bài thi của thí sinh và hồ sơ chấm thi liên quan; hồ sơ thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT, miễn thi tốt nghiệp THPT, hồ sơ khiếu nại của thí sinh hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi.

Với trường phổ thông: lưu trữ 12 tháng đối với hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) trong hồ sơ dự thi của thí sinh được các trường phổ thông trả lại thí sinh sau khi công bố kết quả công nhận tốt nghiệp THPT.

Hồng Thanh