Tin Mới

Chơn Thành, triển khai kế hoạch “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2017-2018
Ngày 1/8/2017 UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức hội nghị “Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học (2017 – 2018). Tham dự  cuộc họp có lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể  và các xã, thị trấn trong huyện.

Chơn Thành, triển khai kế hoạch “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2017-2018

Trong năm học 2016 – 2017 với sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự nổ lực của ngành giáo dục huyện Chơn Thành, cuộc vận động “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” trong huyện đã hoàn thành và đạt nhiều kết quả tốt. Năm học qua các chỉ tiêu huy động ra lớp đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra trong đó: tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt 99,5%, trẻ 6 tuổi ra lớp 1, đạt 100%;  số học sinh tuyển vào lớp 6 đạt 100%.  Toàn huyện có 9/9 xã thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, trong đó có 3 xã đạt mức độ 3. Duy trì đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 84,2%.  Trong năm học 2016-2017 công tác xã hội hóa giáo dục cũng được đẩy mạnh: toàn huyện đã tổ chức trao tặng học bổng, tặng quà, tập sách cho học sinh, với tổng giá trị giá 2 tỷ, 261 triệu đồng. Bên cạnh đó các trường học còn tổ chức vận động phụ huynh học sinh tham gia đóng góp ủng hộ tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, với tổng số tiền 2 tỷ, 129 triệu đồng.  Công tác vận động học sinh nghỉ, bỏ học ra lớp được chú trọng, nhưng vẫn còn, trong đó tỷ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học là 0,47%.

Phương hướng trong năm học 2017-2018, huyện Chơn Thành đặt ra kế hoạch, phấn đấu với các chỉ tiêu cụ thể như sau: ngành Mầm non huy động trẻ từ (0-2 tuổi), đạt tỷ lệ 15%, mẫu giáo (3-5 tuổi), huy đồng đạt tỷ lệ 84% trở lên, trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đạt tỷ lệ 99,5% . Ngành học phổ thông: huy động 99% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Vận động học sinh bỏ học ở các năm học trước ra lớp, không để tình trạng học sinh bỏ học trong hè. Tăng cường công tác tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học.

Đỗ Trình