Tin Mới

Chơn Thành tổ chức Ngày hội gia đình văn hoá, năm 2017

Ngày 2/6/2017 Phòng văn hoá và thông tin huyện Chơn Thành phối hợp với phòng GD&ĐT huyện và Hội liên hiệp phụ nữ huyện, tổ chức “Ngày hội gia đình văn hoá huyện Chơn Thành, năm 2017”. Về dự ngày hội có lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể trong huyện, lãnh đạo xã, thị trấn và 16 gia đình văn hoá tiêu biểu đến từ công đoàn cơ sở phòng giáo dục huyện và các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Phần thi nấu ăn 

Trong chương trình ngày hội, các vị đại biểu đã được ôn lại truyền thống kỷ niệm 16 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2017).  Được biết, hàng năm huyện Chơn Thành có 100% gia đình đăng ký thực hiện nếp sống văn hoá, kết quả 98% hộ gia đình đạt nếp sống văn hoá. Bên cạnh đó phong trào “toàn dân đoạn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng gắn liền với việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó tạo ra ngày càng nhiều những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh.  Cũng trong ngày hội đã diễn ra các phần thi  “gia đình văn hoá”, với sự tham gia của 16 gia đình văn hoá tiêu biểu trong huyện. Theo đó các gia đình sẽ trải qua 3 phần: thi năng khiếu văn nghệ ca hát, thi cắm hóa và thi nấu ăn đồng đội.

Ngày hội là dịp để tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, về phong trào xây dựng gia đình văn hoá. Nêu cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi thành gia đình trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

Đỗ Trình