Tin Mới

Bù Đốp Tổng kết Hội thi Giáo viên THCS dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017
Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học. Từ ngày 06/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2016-2017. Tham gia hội thi lần này có 49 giáo viên của 06 trường THCS trên địa bàn huyện đăng kí dự thi. 

Ông Lê Đình Coóng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp - Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải tại buổi tổng kết hội thi

Qua Hội thi lần này cho thấy các trường đã có nhiều nỗ lực phấn đấu trong việc đầu tư, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi – một trong những phong trào mũi nhọn của ngành Giáo dục huyện nhà. Tham gia hội thi với tinh thần học hỏi, cầu tiến. Đa số giáo viên dự thi đều rất nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế của hội thi, tích cực đầu tư vào bài giảng, sử dụng hiệu quả phương pháp dạy học mới, góp phần rất lớn vào sự thành công của hội thi. Ban giám khảo thể hiện rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, đánh giá công bằng, khách quan, tạo được sự tin tưởng của giáo viên dự thi. Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên của các trường đã bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất  chu đáo tạo nhiều thuận lợi cho hội thi.

Bên cạnh những thành quả đó, Hội thi giáo viên dạy giỏi lần này cũng không tránh khỏi những tồn tại như có một số ít giáo viên dự thi chưa chuẩn bị bài chu đáo, kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế, phương pháp chưa tốt, chưa có sự đầu tư dẫn đến hiệu quả tiết dạy chưa cao.

Sau khi nghe Ban tổ chức thông qua dự thảo báo cáo tổng kết Hội thi, các đại biểu đã trao đổi, góp ý các nội dung về chuyên môn để Hội thi lần sau được tổ chức tốt hơn.

Ông Nguyễn Việt Phong - Tổ trưởng chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đốp - trao giải tại buổi tổng kết hội thi

Việt Phong