Tin Mới

Đồng Xoài gần 497 người có trình độ thạc sỹ
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo điều tra trình độ văn hóa thị xã Đồng Xoài thì đến thời điểm tháng 12/2016 các xã, phường của thị xã vẫn giữ được kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục đã được công nhận. 

Thị xã Đồng Xoài tỷ lệ người từ 21 tuổi trở lên có trình độ đại học chiếm 15,2% (Ảnh giáo viên tiểu học thị xã tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm 2017)

Tỷ lệ người dân có trình độ giáo dục phổ thông, cụ thể là hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp THPT, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp trung cấp, cao đẳng, nhất là trình độ đại học và sau đại học tăng cao so với giai đoạn trước đây. Cụ thể tỷ lệ người từ 11 tuổi trở lên hoàn thành chương trình tiểu học là 91%; tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên tốt nghiệp THCS là 66,35 và tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tốt nghiệp THPT là 42%. Thống kê cũng cho thấy tỷ lệ người từ 18 và 21 tuổi trở lên có trình độ trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hoặc cao đẳng chỉ chiếm 4,3%, trong khi số người từ 21 tuổi trở lên tốt nghiệp đại học chiếm tới 15,2%. Hiện nay, toàn thị xã có 497 người có trình độ thạc sỹ, chiếm 0,86% so với tổng người có độ tuổi từ 23 tuổi trở lên. Riêng số người có trình độ tiến sỹ chỉ có 13 người, chiếm 0,01%.  

Tuy nhiên, số liệu điều tra cũng cho thấy một số chỉ tiêu cụ thể giảm so với số liệu trước khi điều tra. Trong đó, tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 trong độ tuổi 13 đến 35 giảm 1,3%, trẻ em từ 11 tuổi trở lên hoàn thành chương trình tiểu học  giảm 1,2%, tỷ lệ người từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS giảm 0,9% và người từ 18 đến 21 tuổi tốt nghiệp THPT giảm tới 4,5%. 

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tốt nghiệp THPT của thị xã là 42%


 Kim Phụng