Tin Mới

Kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 tại huyện Chơn Thành
Chiều ngày 3/3/2017 Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh, do ông Lê Hải Đăng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện công tác kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2016 của huyện Chơn Thành.
Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 tại huyện Chơn Thành

Trong  năm 2016  với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của huyện Chơn Thành đã có nhiều chuyển biến rõ nét, cụ thể: Đối với bậc học Mầm non có 9/9 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt 100%; Bậc Tiểu học có 5 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; có 4 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Bậc Trung học cơ sở có 9/9 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; Tuy nhiên chưa có đơn vị nào đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. Trong công tác xóa mù chữ, tổng số người trong độ tuổi phải phổ cập là 26.471, đã có 94,2% tổng số người biết chữ mức độ 1.

Qua kiểm tra, ông Lê Hải Đăng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện. Bên cạnh đó ông cũng đề nghị huyện Chơn Thành trong thời gian tới, cần quan tâm, chỉ đạo tiếp tục giữ vững, nâng cao các mức đạt chuẩn, có kế hoạch lộ trình đạt tỷ lệ XMC mức độ 2; PCGD THCS mức độ 2, mức độ 3 và phổ cập bậc trung học. Nâng cao tỷ lệ huy động tối đa trẻ ra lớp, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho trẻ theo quy định; đầu tư xây dựng trường lớp đảm bảo phòng học; mua sắm bổ sung các thiết bị tối thiểu cho các đơn vị còn thiếu hằng năm; thực hiện lộ trình bổ sung cán bộ quản lý, giáo viên để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục học sinh ở từng cấp học./.

Đỗ Trình