Tin Mới

Chơn Thành, 180 cán bộ, giáo viên chủ chốt được tập huấn nghiệp vụ viết sáng kiến
Ngày 12/01/2017, Phòng GD&ĐT huyện Chơn Thành đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết sáng kiến, năm học 2016-2017. Tham dự hội nghị tập huấn có 180 đại biểu là cán bộ, giáo viên chủ chốt của các trường học thuộc bậc mầm non, tiểu học, THCS trong toàn huyện.
Cán bộ, giáo viên chủ chốt của các trường học trên địa bàn huyện Chơn Thành tại buổi tập huấn nghiệp vụ viết sáng kiến

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Sở khoa học và công nghệ tỉnh phổ biến các quy định của Điều lệ Sáng kiến tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ban hành ngày 01/08/2013 về hướng dẫn thi hành Nghị định này. Quyết định số 08 của UBND tỉnh ngày 12/5/2015 ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước, qui định các kỹ năng cần thiết để viết sáng kiến với 4 nội dung cơ bản: Sáng kiến, công nhận sáng kiến, quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và tác giả sáng kiến và trách nhiệm hỗ trợ hoạt động sáng kiến. Hướng dẫn số 234/HD-SKHCN của Sở khoa học và công nghệ tỉnh ngày 29/3/2016 về việc tổ chức xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Viết sáng kiến là yếu tố quan trọng quyết định trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập tại các nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Qua lớp tập huấn đã giúp cho các đại biểu nắm được các vấn đề về đăng ký và khai thác sáng kiến, trình tự, thủ tục yêu cầu công nhận sáng kiến và các quy định khác có liên quan. Sau hội nghị này Ban giám hiệu các trường học sẽ về tự tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết sáng kiến cho giáo viên.

Đỗ Trình