Tin Mới

Chơn Thành triển khai điều tra trình độ văn hóa của nhân dân năm 2016

Chiều ngày 10/11/2016, UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra trình độ văn hóa nhân dân huyện năm 2016 phục vụ chương trình chống mù chữ, phổ cập giáo dục, giai đoạn 2016-2020. Tham dự  hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong huyện, cán bộ chuyên trách công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ các xã, thị trấn trong huyện.

Chơn Thành triển khai điều tra trình độ văn hóa của nhân dân năm 2016

Tại hội nghị các vị đại biểu đã được lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện thông qua các quyết định của UBND huyện về thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo điều tra trình độ văn hóa nhân dân năm 2016, phân công các thành viên trong ban chỉ đạo cấp huyện đi kiểm tra các xã, thị trấn. Theo kế hoạch, thời gian điều tra trình độ văn hóa nhân dân năm 2016 trên địa bàn huyện ChơnThành được tiến hành từ ngày (13-25/11/2016). Đối tượng điều tra là tất cả người dân sống trên địa bàn huyện hoặc có tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên, độ tuổi từ 0 đến độ tuổi cao nhất là cơ sở để điều tra. Về cách thức điều tra, trên cơ sở năm số hộ của 70 ấp, sóc, khu phố trong huyện các điều tra viên trực tiếp ghi chép thông tin vào từng phiếu theo lời khai của chủ hộ, trong đó chú ý đến hộ mới tách, hộ sống tập thể trong các cơ quan đơn vị và những hộ chưa có hộ khẩu nhưng đã cư trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên. Sau khi điều tra xong tiến hành tổng hợp để gửi về huyện để nhập dữ liệu lên phần mềm theo qui định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Mục đích của việc điều tra trình độ văn hóa nhân dân năm 2016 nhằm phục vụ cho công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và THPT ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020.

Đỗ Trình