Tin Mới

Chơn Thành, 150 cán bộ, giáo viên chủ chốt được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày 8/11/2016, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chơn Thành, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo huyện Chơn Thành tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016” cho 150 học viên là cán bộ, giáo viên chủ chốt của bậc học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện.
Chơn Thành, 150 cán bộ, giáo viên chủ chốt được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên được bà Dương Hồng Nhung- Trưởng phòng chính trị, tư tưởng, sở GD&ĐT tỉnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gồm có một số điểm mới của các luật như: Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật căn cước công dân; Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật trưng cầu ý dân. Bên cạnh đó, các học viên còn được báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề về tuyên truyền miệng và kỹ năng biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật.


Bà Dương Hồng Nhung - Trưởng phòng chính trị tư tưởng, sở GD&ĐT tỉnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Hội nghị

Qua hội nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của của Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.