Tin Mới

Cụm thi đua số 3 tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm học 2021-2022
Thực hiện Công văn số 3064/SGDĐT-VP, ngày 27/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác kí kết giao ước thi đua đối với Khối thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Phước năm học 2021-2022. Sáng ngày 19/10/2021, vào hồi 8 giờ 00 phút, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đã diễn ra Hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 giữa 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Phước.

Ông Hồ Hải Thạch - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT dự phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị ký giao ước thi đua có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT - thầy Hồ Hải Thạch - PGĐ tham dự Hội nghị; Cô Nguyễn Thị Lê - PCT Công đoàn ngành GD tỉnh, đại diện phòng GDTrH, Thanh tra Sở, Văn phòng. Các đồng chí Thường trực thi đua của 12 đơn vị trong Cụm thi đua số 3. Mở đầu chương trình, đồng chí Nông Thị Liên - Trưởng Cụm thi đua số 3, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông PT DTNT Bù Gia Mập đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng thời thông qua các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số 3 năm học 2021-2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Phó cụm Trưởng Cụm thi đua số 3 chủ trì, tổ chức để các đơn vị thành viên thảo luận góp ý kiến sửa đổi, bổ sung vào Quy chế hoạt động giao ước thi đua của Cụm thi đua số 3 năm học 2021-2022. Tại Hội nghị các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến quý báu vào các dự thảo. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý điều hành của Ban giám hiệu, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong các nhà trường. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua gắn với xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường, đẩy lùi quan liêu tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong dạy học, thường xuyên học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến, hệ thống phương tiện hiện đại phục vụ đổi mới dạy và học . Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh một cách chính xác, công bằng, khách quan. Tăng cường xây dựng và phát triển toàn diện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Sau quá trình góp ý sôi nổi đối với các bản dự thảo giao ước thi đua Cụm số 3, Hội nghị đã tiến hành kí kết. 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3, kí kết giao ước thi đua

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nông Thị Liên - Trưởng Cụm thi đua số 3 kết luận nhấn mạnh với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh cùng sự nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của từng trường. Các phong trào thi đua đã gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc thực sự là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục của các đơn vị thành viên.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2020-2021, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 với phương châm để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị ký giao ước thi đua kết thúc trong không khí phấn khởi và tràn đầy niềm tin về sự thành công tổ chức các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 3 ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Phước trong năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo.

Trang Hiên