Tin Mới

Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2021 của trường THPT Trần Phú
  Từ ngày 10/10/2021 đến 16/10/2021, Trường THPT Trần Phú tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Thầy Phạm Hồng Thuận - Hiệu trưởng nhà trường phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của Trường THPT Trần Phú

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức từ ngày 10/10/2021-16/10/2021 với chủ đề là: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, ngày 06/10/2021 Trường THPT Trần Phú ban hành Kế hoạch số 07/KH-TP về việc tổ chức học tập trực tuyến.  Lễ phát động trực tuyến của Trường THPT Trần Phú được tổ chức vào lúc 7h 00” ngày 11/10/2021 với nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nhiệm vụ học tập cụ thể của giáo viên và học sinh được nhà trường xây dựng chi tiết trong Kế hoạch để thực hiện. Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu và hoàn thành bài thu hoạch trước 17/10/2021 theo mẫu qui định và trả lời đầy đủ 2 câu hỏi của Ban tổ chức bằng cách viết tay. Học sinh tự nghiên cứu tài liệu và có 02 buổi thảo luận chung theo sự hướng dẫn và quản lý lớp trực tuyến của giáo viên chủ nhiệm. Tiết 1 ngày 11/10/2021 với nội dung phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và tiết 1 ngày 16/10/2021 với nội dung phần thứ hai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”. Trong mỗi buổi thảo luận chung, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh trả lời nhanh 10 câu hỏi trắc nghiệm để tính điểm thi đua phong trào và nhận phần thưởng của Ban tổ chức. Kết quả thảo luận chung ngày 11/10/2021: giải Nhất lớp 10A3, giải Nhì lớp 10A1, giải Ba lớp 11A7, giải Khuyến khích các lớp 12A1, 12A5, 10A6, 11A1.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 tại Trường THPT Trần Phú được thực hiện nghiêm túc và đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; góp phần tạo nên phong trào chung trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của toàn tỉnh và toàn quốc.

Một số hình ảnh triển khai thảo luận trực tuyến:

Thầy Phạm Văn Hoàng và học lớp 12A1 thảo luận
Cô Nguyễn Thị Trang và học sinh lớp 11A7 thảo luận

Phạm Hồng Thuận