Tin Mới

Chơn Thành: tiếp nhận 740 triệu đồng hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh
Chiều tối ngày 28-9 Huyện uỷ- HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện Chơn Thành đã tổ chức tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị từ các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, nằm trong chương trình "sóng và máy tính cho em" để hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Chơn Thành, tặng hoa tri ấn các doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ kinh phí, trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh

 Tại buổi tiếp nhận đã có 5 đơn vị ủng hộ gồm: Công ty TNHH công nghệ, môi trường Bình Phước Xanh (tặng 300 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Hiệp Thương 1, (tặng 50 điện thoại, trị giá 130 triệu đồng), Công ty bất động sản Đại Phú Hào, (tặng 50 điện thoại, trị giá 130 triệu đồng); Anh Đặng Thanh Mộng và những người bạn, (tặng 50 điện thoại, trị giá 130 triệu đồng); Trang trại Nguyễn Hồng Tiến, tặng 50 triệu đồng.  Dự kiến các nguồn vận động, huyện sẽ hỗ trợ trang thiết bị cho 1.089 học sinh, chưa đủ điều kiện học trực tuyến theo thứ tự ưu tiên học sinh thuộc: hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách khác, gia đình khó khăn, học sinh chưa có máy học trực tuyến.

 Dịp này Ban Vận động hỗ trợ, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn huyện Chơn Thành cũng tiếp tục vận động, kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội để ủng hộ, nhân rộng chương trình góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến.

Công ty TNHH công nghệ, môi trường Bình Phước Xanh, tặng 300 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh
Công ty TNHH MTV Hiệp Thương 1, (tặng 50 điện thoại, trị giá 130 triệu đồng) ủng hộ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh

                                                                   Đỗ Trình