Tin Mới

Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Phước Long: tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng Mô đun 02
Sáng ngày 28/06/2021, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Phước Long đã tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng Mô đun 02 cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học thông qua hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Hội trường B – Phòng Giáo dục & Đào tạo đến điểm cầu các trường cấp tiểu học trên địa bàn thị xã.

Hình ảnh tại điểm cầu trường Tiểu học

Kết thúc thời gian 05 ngày (từ ngày 20 – 24/06) cán bộ quản lý, giáo viên học tập, bồi dưỡng Mô đun 02 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học” và 03 ngày (từ ngày 25 – 27/06) các trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận nội dung cụ thể của Mô đun 02. Đến với Hội thảo trực tuyến, cán bộ quản lý, giáo viên các trường cấp tiểu học đã thẳng thắn nêu lên những ưu điểm, hạn chế qua việc học tập, bồi dưỡng Mô đum 02, cũng như thảo luận sôi nổi, góp ý nội dung cần chỉnh sửa phù hợp. Qua đó, hội thảo đã ghi nhận toàn bộ những ý kiến đóng góp cũng như làm rõ thêm nhiều nội dung mà cán bộ quản lý, giáo viên còn băn khoăn, lo lắng. Theo kế hoạch, trong 7 ngày cuối (từ ngày 28/6/2021 đến 04/7/2021) sẽ triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên cấp tiểu học đại trà thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – Mô đun 02.

Ngọc Nhật