Tin Mới

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường TH và THCS Lộc Thịnh
Thực hiện công văn số 458/SGDĐT-TTr ngày 24/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 6 tháng 3 năm 2021, Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh tổ chức tuyên truyền  phổ biến pháp luật với các nội dung và hình thức đa dạng, phong phú đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực.

Thầy Nguyễn Đình Vĩ – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đang thực hiện tuyên truyền pháp luật đến viên chức trong trường

Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã thực hiện triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trường như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình số 39-CTr/TƯ ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy Bình Phước gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiếm soát ma túy ở Việt Nam định hướng đến năm 2030; Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về ban hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Nội dung cơ bản Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Luật số 53/2019/ỌH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên.

Sau khi nghe tuyên truyền pháp luật, viên chức thể hiện sự hiểu biết của mình với hình thức lựa chọn các phương án thông qua câu hỏi trắc nghiệm giúp viên chức nhớ nội dung dễ dàng hơn. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 phương án lựa chọn: A,B, C, D. Viên chức sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời kết quả lựa chọn thông qua bông hoa trắc nghiệm. Trên bông hoa trắc nghiệm gồm 6 cánh hoa, mỗi cánh hoa là một chữ cái: A,B,C,D,Đ,S. Ví dụ: Ma túy là gì?  Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép thì bị phạt bao nhiêu tiền? Cơ sở phát thanh, truyền hình; cơ sở bưu chính viễn thông có phải là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy khôngKhi phát hiện thấy cháy thì người phát hiện có trách nhiệm báo cho cơ quan nào? Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn gồm?  Bạn hiều gì về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn? Độ tuổi sĩ quan dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam? Quân nhân dự bị được hoãn tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong những trường hợp nào?

Ngoài ra, các viên chức còn được xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Tình huống: Nhà trường có trách nhiệm gì khi học sinh trong giờ học lại vi phạm luật giao thông đường bộ? Gia đình phát hiện có người thân trong nhà nghiện ma túy mà không báo cho chính quyền địa phương thì có vi phạm pháp luật pháp luật hay không, vì sao? A có giấy gọi nhập ngũ, nhưng để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, A đã có hành vi tự chặt một ngón tay để không đủ điều kiện nhập ngũ, trong trường hợp này A có vi phạm pháp luật không, vì sao? Mỗi tình huống sẽ được các viên chức đưa ra các ý kiến giải quyết khác nhau để trao đổi, thảo luận….và tìm ra cách giải quyết, giải thích phù hợp vơi các quy định của Nhà nước và pháp luật

Với việc đổi mới hình thức tuyên truyền: lựa chọn trắc nghiệm, xử lý tình huống thực tế đã giúp gần 50 cán bộ giáo viên hiểu, được tiếp cận các luật, các quy định của Nhà nước một cách gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu và không khô khan, cứng nhắc.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được nhà trường chú trọng đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: ngoại khóa, hội thi, sân khấu hóa diễn tiểu phẩm, ,...để nâng cao ý thức và hiểu biết về thực thi pháp luật của mỗi viên chức trong nhà trường.

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường TH và THCS Lộc Thịnh

Tìm hiểu pháp luật thông qua câu hỏi trắc nghiệm

Nguyễn Thị Huế