Tin Mới

Giáo dục Đồng Xoài nâng cao chất lượng tạo điếm nhấn và sự khác biệt trong năm học 2020 - 2021
Chiều ngày 8/12 phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021. 

Ban giám hiệu các trường Mầm non trên đại bàn thành phố Đồng Xoài ký kết thi đua

           Phát biểu tại lễ phát động, bà Dương Thị Thảo, phó trưởng phòng phụ trách phòng GD&ĐT thành phố cho rằng trong giai đoạn hiện nay ngành GD&ĐT thành phố đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen. Trong đó, có nhiều yêu cầu cao về nhiệm vụ xây dựng trường học thông minh, dạy học song ngữ và áp lực luôn phải dẫn đầu về chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh. Từ đó, đòi hỏi cao về năng lực đội ngũ để đáp ứng yêu cầu đổi mới về quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu, đặc biệt yêu cầu về ứng dụng hiệu quả CNTT và dạy học song ngữ Anh - Việt, thực hiện chương trình SGK mới và thực hiện hàng loạt thông tư quy định mới về kiểm tra đánh giá.....

          Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố cũng đã phát động trong toàn ngành, đi đầu là phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý các nhà trường quán triệt tinh thần thi đua ái quốc; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả và thực chất các phong trào thi đua. Trong đó tập trung Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng nhà trường, từng cá nhân; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: Thi đua dạy tốt - học tốt; xây dựng trường học Sạch - Xanh - Sáng - Đẹp - An toàn;  Xây dựng trường học thông minh, dạy học song ngữ; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, lấy học sinh làm trung tâm; Thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; Phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt trong HS và phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở trong ngành GD&ĐT giai đoạn 2019-2025.

           Mục tiêu cụ thể. Giáo dục mầm non: thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, kiên quyết chống hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em. Khuyến khích dạy tiếng Anh trong các trường mầm non.

          Giáo dục tiểu học: tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt việc đánh giá học sinh. Triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học, dạy học song ngữ Việt - Anh môn toán.

          Giáo dục THCS: tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục trải nghiệm sáng tạo, định hướng nghề nghệp. Duy trì chất lượng học sinh giỏi, thi tuyển vào lớp 10. Dạy học song ngữ các môn toán và khoa học tự nhiên.

          Duy trì kết quả các trường đã công nhận đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu công nhận lại 3 trường đạt chuẩn quốc gia(Mầm non Hướng Dương, Mầm non Hoa Đào), công nhận mới 3 trường đạt chuẩn quốc gia(Mầm non Họa Mi, Mầm non Hoa Huệ và Tiểu học Tân Phú C.

           Duy trì kết quả xóa mù chữ, đạt chuẩn phổ cập giáo dục hiện có, công nhận xã Tân Thành đạt chuẩn PCGD THCSa mức độ 3 gắn với tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

           Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo chuẩn hóa, đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Phấn đấu 100% trường học được gắn ti vi, máy chiếu, hoặc bảng tương tác thông minh. Tất cả các nhà vệ sinh trường học được sử chữa, nâng cấp đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, thân thiện.

          Thay mặt lãnh đạo ngành GD&ĐT, phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Dương Thị Thảo kêu gọi toàn ngành, từng nhà trường, mỗi cá nhân CBQL, công chức, viên chức, nhân viên ngành GD&ĐT cùng toàn thể các em học sinh ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tiếp tục khẳng định chất lượng GD&ĐT thành phố, tạo điểm nhấn khác biệt của giáo dục thành phố so với các huyện thị khác trong toàn tỉnh.

 Kim Phụng