Tin Mới

Chơn Thành: Hội thảo, tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27 của Bộ GD&ĐT
Trong 2 ngày (từ 4 đến 5-12), Phòng GD&ĐT huyện Chơn Thành tổ chức hội thảo, tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27/2020 của Bộ GD&ĐT, cho 150 đại biểu là Ban giám hiệu, giáo viên dạy lớp 1 của các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Ban giám hiệu, giáo viên dạy lớp 1 của các trường tiểu học trong huyện Chơn Thành tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các báo cáo viên triển khai nội dung Thông tư 27, ngày 4/9/2020 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 20-10-2020. So với các quy định trước đây về đánh giá học sinh tiểu học, có những điểm mới như: giáo viên được chấm 0 điểm bài kiểm tra, trong đánh giá định kỳ, bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh; đề kiểm tra của học sinh tiểu học chỉ còn 3 mức độ là nhận biết, kết nối và vận dụng; giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá và vai trò của phụ huynh trong đánh giá thường xuyên được thể hiện rõ và có một số thay đổi trong đánh giá định kỳ.

Việc tập huấn góp phần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giao dục phổ thông mới để từ đó hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

                                                                                Đỗ Trình