Tin Mới

Bình Phước: Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới, đất liền cho học sinh
Sáng ngày 08/4/2019, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức chương trình tuyên truyền về biển, đảo, biên giới, đất liền cho hơn 300 học sinh trường trường PT Dân tộc nội trú THPT Bình Phước.
Toàn cảnh chương trình tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên tuyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo, biên giới, đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin một số tình hình trên biển trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các các vấn đề trên biển Đông, những kết quả trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển…

Em Điểu Thị Phúc - Học sinh lớp 11a3 trường PT Dân tộc nội trú THPT Bình Phước: Sau khi tham dự chương trình này càng hiểu hơn về chủ quyền biển, đảo, biên giới, đất liền và trân trọng những hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước. Từ đó em thấy mình càng phải có gắng học tập thật tốt để xây dựng quê hương, Tổ quốc và cố gắng trở thành một tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền cho người thân, bạn bè về chủ quyền biển, đảo, biên giới của Việt Nam

Được biết từ ngày 08/4 đến ngày 22/4/2019, Tỉnh Đoàn Bình Phước sẽ triển khai chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới, đất liền cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập.

Thông qua hoạt động nhằm góp phần khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền và tình hình biển, đảo, biên giới, đất liền Việt Nam, giúp cho các em học sinh nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới, đất liền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Vũ Hằng