Tin Mới

Công nhận 170 thư viện trường học đạt chuẩn tiên tiến và xuất sắc
Sở GD&ĐT vừa ban hành quyết định công nhận 170 thư viện trường Tiểu học, trường Tiểu học và THCS(TH&THCS) đạt chuẩn, đạt tiên tiến và đạt xuất sắc. Trong đó, có 92 thư viện đạt chuẩn, 37 thư viện tiên tiến và 47 thư viện xuất sắc. 

Học sinh đọc sách tại thư viện trường Tiểu học tân phú B, TX Đồng Xoài

Thị xã Đồng Xoài là đơn vị có nhiều trường Tiểu học đạt danh hiệu thư viện xuất sắc nhất, gồm 13/14 trường đạt thư viện xuất sắc, chiếm 92,85%. Tiếp theo là huyện Chơn Thành có 5/10 trường Tiểu học đạt danh hiệu thư viện xuất sắc, chiếm 50%. Huyện Đồng Phú có 8/17 trường tiểu học đạt danh hiệu xuất sắc, chiếm 47%. Các huyện, thị xã còn lại, số trường có thư viện đạt danh hiệu xuất sắc rất thấp chỉ chiếm từ 3% đến 25% trên tổng số trường Tiểu học, trường TH&THCS trên địa bàn. Riêng huyện Phú Riềng và huyện Bù Đốp không có thư viện trường Tiểu học, TH&THCS nào đạt danh hiệu xuất sắc.

Việc kiểm tra, công nhận danh hiệu thư viện tại các trường phổ thông do sở GD&ĐT thực hiện hàng năm nhằm kiểm tra, đánh giá thực tế hoạt động, trang thiết bị của thư viện các trường học theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ GD&ĐT. Thông qua việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, xếp loại thư viện hàng năm sẽ giúp cho phòng GD&ĐT các huyện thị xã chỉ đạo các trường Tiểu học, TH&THCS tiếp tục phấn đấu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đầu sách… nhằm nâng cao chất lượng thư viện, phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm hiểu, đọc sách của học sinh cũng như nâng cao danh hiệu thư viện trường học trong những năm tiếp theo.

 

Hoàng Long