Tin Mới

Những thủ khoa vào lớp 10 năm học 2017-2018
Sở GD-ĐT vừa công bố danh sách chính thức học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018. Báo Bình Phước xin thống kê những thí sinh có điểm cao đồng thời là thủ khoa vào các trường chuyên và chất lượng cao trong tỉnh.

Học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Bình Long ra mắt nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới 2015-2016

Thi vào Trường THPT chuyên Quang Trung (tất cả các môn chuyên đều nhân 2): Thủ khoa lớp chuyên Toán là em Phạm Võ Tuấn Dũng, Trường THCS Tân Xuân (Đồng Xoài), tổng 44,25 điểm (Văn 7,25, Toán 9, Anh 9, chuyên Toán 9,5). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán nguyện vọng 1 là 38,75 điểm; thủ khoa lớp chuyên Toán - Tin là em Tống Gia Linh, Trường THCS Bù Nho (Phú Riềng), tổng 39,75 điểm (Văn 9, Toán 9, Anh 8,75, chuyên Toán 6,5). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán - Tin nguyện vọng 1 là 34,25 điểm, nguyện vọng 2 là 35,25 điểm; thủ khoa lớp chuyên Toán - Sinh là em Võ Thị Phương Trang, Trường THCS Tân Xuân (Đồng Xoài), tổng 41,75 điểm (Văn 8,75, Toán 9,25, Anh 8,25, chuyên Toán 7,75). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán - Sinh nguyện vọng 1 là 36,5 điểm, nguyện vọng 2 là 36,5 điểm; thủ khoa lớp chuyên Lý là em Nguyễn Tuấn Anh, Trường THCS Tân Đồng (Đồng Xoài), tổng 46,75 điểm (Văn 9,75, Toán 9,5, Anh 9, chuyên Lý 9,25), Tuấn Anh cũng là thí sinh có điểm tổng cao nhất toàn tỉnh. Điểm chuẩn vào lớp chuyên Lý nguyện vọng 1 là 32,5 điểm, nguyện vọng 2 là 37,5 điểm; thủ khoa lớp chuyên Hóa là em Lê Thị Thanh Hương, Trường THCS Bù Nho (Phú Riềng), tổng 44,75 điểm (Văn 8,75, Toán 9,25, Anh 8, chuyên Hóa 9,375). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Hóa nguyện vọng 1 là 32 điểm, nguyện vọng 2 là 34,75 điểm; thủ khoa lớp chuyên Văn là em Đinh Phạm Phước Bình, Trường THCS Tân Xuân (Đồng Xoài), tổng 43,25 điểm (Văn 9,25, Toán 8,75, Anh 7,25, chuyên Văn 9). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Văn nguyện vọng 1 là 37,75 điểm, nguyện vọng 2 là 42,75 điểm; thủ khoa lớp chuyên Anh là em Nguyễn Phước Nguyên, Trường THCS Tân Bình (Đồng Xoài), tổng 44,25 điểm (Văn 9, Toán 7,5, Anh 9,75, chuyên Anh 9). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Anh nguyện vọng 1 là 36,25 điểm, nguyện vọng 2 là 37,8 điểm.

Thi vào Trường THPT chuyên Bình Long: Thủ khoa lớp chuyên Toán là em Đặng Nguyễn Ngọc Trinh, Trường THCS An Lộc (Bình Long), tổng 41,75 điểm (Văn 8,25, Toán 9, Anh 9, chuyên Toán 7,75). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán nguyện vọng 1 là 32 điểm, nguyện vọng 2 là 33,25 điểm; thủ khoa lớp chuyên Toán - Tin là em Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Trường THCS Tân Khai (Hớn Quản), tổng 38,75 điểm (Văn 8,75, Toán 8,75, Anh 9,25, chuyên Toán 6). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán - Tin nguyện vọng 1 là 29,5 điểm, nguyện vọng 2 là 31 điểm; thủ khoa lớp chuyên Toán - Sinh là em Đặng Phan Phương Nhi, Trường THCS Lương Thế Vinh (Chơn Thành), tổng 38,75 điểm (Văn 8,5, Toán 9,5, Anh 8,25, chuyên Toán 6,25). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán - Sinh nguyện vọng 1 là 30,25 điểm, nguyện vọng 2 là 31,5 điểm; thủ khoa lớp chuyên Lý là em Nguyễn Đức Thắng, Trường THCS Thanh Lương (Bình Long), tổng 34,25 điểm (Văn 6,5, Toán 8,75, Anh 8,5, chuyên Lý 5,25). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Lý nguyện vọng 1 là 27,75 điểm, nguyện vọng 2 là 31 điểm; thủ khoa lớp chuyên Hóa là em Võ Đức Hiếu (hộ khẩu tỉnh Bình Dương), tổng 43 điểm (Văn 8, Toán 9,5, Anh 9, chuyên Hóa 8,25). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Hóa nguyện vọng 1 là 29; thủ khoa lớp chuyên Văn là em Nguyễn Thị Tú Vân, Trường THCS An Lộc (Bình Long), tổng 42,25 điểm (Văn 8, Toán 8,75, Anh 8,5, chuyên Văn 8,5). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Văn nguyện vọng 1 là 32 điểm, nguyện vọng 2 là 33,5 điểm; thủ khoa lớp chuyên Anh là em Phạm Đỗ Minh Anh, Trường THCS Lộc Hưng (Lộc Ninh), tổng 43,5 điểm (Văn 8, Toán 9, Anh 10, chuyên Anh 8,25). Điểm chuẩn vào lớp chuyên Anh nguyện vọng 1 là 39,95 điểm.

Điểm chuẩn vào Trường THPT Hùng Vương là 34 điểm, cao nhất là em Hồ Thị Phương Khanh, Trường THCS Tân Phú (Đồng Xoài) tổng 45 điểm (Văn và Toán nhân 2). Điểm chuẩn vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh gồm 3 đối tượng: Đối với thí sinh dân tộc thiểu số tại chỗ là 19,75 điểm; dân tộc khác 31,25 điểm; dân tộc Kinh vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 38,5 điểm. Cao nhất là em Đoàn Thị Lan Anh, dân tộc Kinh, Trường THCS Chu Văn An (Bù Đăng) tổng 41,75 điểm.

Những học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 nhập học vào ngày 14-8, và học chính thức vào ngày 21-8 tới.


Vũ Thuyên