Tin Mới

Hội nghị tổng kết thi đua cụm A, năm học 2016-2017
Vừa qua, ngày 06/7/2017, đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Sở GD&ĐT đã về dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm A khối phòng GD&ĐT năm học 2016- 2017 được tổ chức tại Phòng GD&ĐT thị xã Đồng Xoài. Cùng dự gồm có đồng chí Lãnh đạo các phòng của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT các huyện, thị Cụm thi đua A. 
Đ/c Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết cụm A khối phòng GD&ĐT

Theo báo cáo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2016-2017 của Cụm, các phòng GD&ĐT đã chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, phương hướng cho từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị, tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức nhà giáo, gắn kết chặt chẽ giữa “dạy nghề” với “dạy người”, đẩy mạnh kiểm tra công tác chuyên môn kịp thời uốn nắn, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017, Cụm thi đua A đã đảm bảo duy trì sĩ số, chống bỏ học, trong cụm có 79 học sinh bỏ học, thấp hơn chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 18 em. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu không đạt như có 7/8 xã được công nhận xã Nông thôn mới, 2/18 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó 01 trường công nhận mới, 01 trường công nhận lại). Nguyên nhân của việc không đạt chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao là do tiến độ xây dựng cơ sở vật chất các phòng học và phòng chức năng còn chậm, thiếu kinh phí trong việc thực hiện chương trình Nông thôn mới. Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng GD&ĐT của Cụm A đã nêu ra những khó khăn vướng mắc, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và công tác thi đua trong ngành giáo dục, đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Sở GD&ĐT. 

Phát biểu của Lãnh đạo phòng GD&ĐT TX. Phước Long

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các đơn vị trong năm học vừa qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tham mưu UBND các huyện, thị ban hành các văn bản cụ thể hóa các công việc liên quan đến ngành GD&ĐT đồng thời báo cáo lãnh đạo địa phương về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới, đặc biệt số phòng tạm mượn, tham mưu sắp xếp trường lớp và điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; Chú trọng hơn nữa chất lượng giảng dạy nhất là môn tiếng Anh, không nên vì bệnh thành tích mà đánh giá không thực chất đến chất lượng dạy và học; Tiến hành tổng kết dự án VNEN, Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT; Tăng cường kiểm tra và báo cáo xác thực việc thực hiện công tác phổ cập XMC; Quan tâm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trật tự giao thông trong trường học, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, vi phạm an toàn trật tự  giao thông.

Thực hiện Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua trên địa bàn tỉnh Bình Phước, từ năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT không tổ chức cụm thi đua khối phòng GD&ĐT mà chuyển sang hình thức giao ban nhằm duy trì chỉ đạo xuyên suốt công tác chuyên môn đồng thời để các đơn vị thường xuyên trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý và giảng dạy.

                                Hồng Nhung