Tin Mới





















Kết quả phân tích điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Bình Phước

1. Môn toán



Tổng số thí sinh

9151

Điểm trung bình

5.3

Số thí sinh có điểm <=1

1

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

4126 (45%)

 2. Môn Văn



Tổng số thí sinh

8992

Điểm trung bình

5.0

Số thí sinh có điểm <=1

14

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

3887 (43,22%)

3. Môn Vật lí



Tổng số thí sinh

5364

Điểm trung bình

5.35

Số thí sinh có điểm <=1

2

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

2165(40,36%)

 4. Môn Hóa



Tổng số thí sinh

5377

Điểm trung bình

5.30

Số thí sinh có điểm <=1

3

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

2463 (45,80%)

5. Môn Sinh



Tổng số thí sinh

5240

Điểm trung bình

4.74

Số thí sinh có điểm <=1

1

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

3187 (60,82%)

6. Môn Sử

Tổng số thí sinh

4552

Điểm trung bình

4.68

Số thí sinh có điểm <=1

5

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

2724 (59,84%)

7. Môn Địa

Tổng số thí sinh

4344

Điểm trung bình

6.30

Số thí sinh có điểm <=1

0

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

800 (18,41%)

8. Môn GDCD



Tổng số thí sinh

3634

Điểm trung bình

7.86

Số thí sinh có điểm <=1

0

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

22 (0,60%)

9. Môn Tiếng Anh




Tổng số thí sinh

8077

Điểm trung bình

4.39

Số thí sinh có điểm <=1

3

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm)

5779 (71,54%)




Dương Văn Ca