Tin Mới

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng loại cuộc thi “Giáo viên tích hợp tốt Luật phòng, chống tham nhũng”
Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng chống tham nhũng cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (GDCD), đồng thời giáo viên tích hợp vào bài giảng GDCD, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật với pháp luật đạo đức và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành, phối hợp với các lực lượng làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.

BTC Hội thi và các thí sinh dự thi vòng loại cụm Đồng Xoài- Đồng Phú

Từ ngày 4/04 đến 18/04, Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Phước đã tổ chức vòng loại cuộc thi “Giáo viên tích hợp tốt Luật phòng, chống tham nhũng”. Nội dung vòng sơ loại mỗi giáo viên dự thi hai phần. Phần một: Thi viết gồm trắc nghiệm và tự luận; Phần hai: giáo viên phải giảng một phần bài học có tích hợp nội dung Luật phòng chống tham nhũng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng các trung tâm GDTX không dạy môn GDCD thì giáo viên dự thi tích hợp Luật phòng chống tham nhũng vào sinh hoạt đầu tuần hoặc ngoại khóa.

Vòng loại có 37 thí sinh dự thi BTC đã chọn 24 thí sinh vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/04. Nội dung vòng chung kết các thí sinh dự thi hai phần. Phần một:  thuyết trình quan điểm của thí sinh về vấn nạn tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng; Phần hai:  Tiểu phẩm tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng./.

Nguyễn Văn Châu