Tin Mới

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước tổ chức tập huấn công tác phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và đuối nước năm 2016.
Ngày 01, 02/12/2016, Sở GDĐT Bình Phước tổ chức tập huấn công tác phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước cho 81 học viên là đại diện Lãnh đạo, giáo viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên (HSSV) các đơn vị trực thuộc Sở và 155 cán bộ là đại diện Lãnh đạo phòng GDĐT cùng đội ngũ cán bộ cốt cán của các cấp học trực thuộc phòng.

 Ông Hồ Trọng Đường - Phó Giám đốc Sở GDĐT Phát biểu khai mạc Hội nghị

Nội dung tập huấn gồm: Chuyên đề Phòng chống bạo lực học đường; chuyên đề phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh; chuyên đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em có tác động xấu tới mối quan hệ giữa thầy với trò và gây hại đến sức khỏe, tinh thần, thái độ học tập của học sinh, công tác giảng dạy của thầy cô giáo cũng như các hoạt động giáo dục của nhà trường. Việc phòng, chống và ngăn chặn bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường thông qua các môn học sẽ giúp hình thành ý thức pháp luật và lối sống lành mạnh cho học sinh, đồng thời việc đưa ra các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước góp phần đảm bảo sức khỏe cho thầy và trò là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Trọng Đường - Phó Giám đốc Sở GDĐT đánh giá lớp tập huấn đã triển khai kịp thời Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh và chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống bạo lực học đường. Lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng GDĐT các huyện, thị xã cần nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ về quản lý giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, tai nạn thương tích và đuối nước tại đơn vị; công tác phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và đuối nước phải được tuyên truyền, giáo dục, tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh. Nhà trường coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là căn cứ để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên cũng như cán bộ, viên chức trong các đơn vị trường học; phải phối hợp thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích và đuối nước trong thanh thiếu niên học sinh.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên cùng các học viên tham gia thảo luận hào hứng, đưa ra nhiều giải pháp nhằm cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng phục vụ tốt cho công tác phòng chống bạo lực học đường cũng như tai nạn thương tích và đuối nước trong trường học.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Quang Hưng