Tin Mới

Trao thiết bị Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thực hiện Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Sáng ngày 13/10/2021, Ban Vận động hỗ trợ, điều phối trang thiết bị theo Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ trao thiết bị cho các đơn vị tiếp nhận.

Ông Lý Thanh Tâm - Phó Trưởng ban thường trực, Ban Vận động - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình

Tính đến ngày 12/10/2021, Ban Vận động Chương trình đã vận động được tổng số 23.410.645.217đồng, 02 máy laptop; 09 máy tính bàn; 761 điện thoại thông minh, máy tính bảng; 3900 sim điện thoại 4G và 3045 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến, gói cước.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 14.531 em học sinh chưa có thiết bị học trực tuyến. Sau Lễ phát động Chương trình, Ban Vận động đã trao cho các đơn vị tổng số 10.219 điện thoại thông minh gồm: Đợt 1 trao 219 máy (Bù Đăng 83 máy, Bù Đốp 24 máy, Lộc Ninh 24 máy, Bù Gia Mập 24, Hớn Quản 24 máy và Đồng Xoài 40 máy theo yêu cầu của cá nhân trao tặng); đợt 2 trao 10.000 máy (Bù Đăng 1.721 máy; Bù Đốp 795 máy; Lộc Ninh 1.769 máy; Hớn Quản 177 máy; Đồng Phú 650 máy; Phú Riềng 1236 máy và Bù Gia Mập 2.752 máy)

Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Phước bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên còn gần 3.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa được hỗ trợ thiết bị học trực tuyến. Ban Vận động tỉnh và địa phương đang tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ kịp thời, giúp cho các học sinh yên tâm học tập.


Nguyễn Thế An