Tin Mới





















Kết quả thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Phú
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-SGDĐT ngày 26/02/2021 về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Phú. Đoàn thanh tra gồm 09 người, do ông Hà Minh Quan - Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng giáo dục làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường THPT Đồng Phú từ ngày 10/3/2021 đến ngày 12/3/2021 (03 ngày); các nội dung thanh tra bao gồm: Việc quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn, dạy thêm học thêm; quản lý tài chính, tài sản; công tác kiểm tra nội bộ; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thời kỳ thanh tra: Năm học 2019-2020 và 2020-2021.

Trường THPT Đồng Phú luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT, Huyện ủy và UBND huyện Đồng Phú; sự chia sẻ ủng hộ tích cực của Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như các mạnh thường quân trong và ngoài nhà trường. Nhà trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, năng động, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, tận tụy trong công việc, tâm huyết với học sinh. Chất lượng dạy và học của nhà trường trong những năm học qua không ngừng được nâng cao, tạo được uy tín trong CMHS. Cơ sở vật chất cơ bản đầy đủ, đáp ứng khá tốt các yêu cầu trong việc giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của nhà trường.

Với tinh thần làm việc tích cực, tận tụy và sự chuẩn bị, phối hợp tốt của Trường THPT Đồng Phú, Đoàn thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau khi kết thúc thanh tra đã gửi báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT theo đúng quy định. Ngày 05/4/2021, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Kết luận số 1002/KL-SGDĐT về việc kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Phú. Sở GD&ĐT đã yêu cầu Trường THPT Đồng Phú thực hiện báo cáo sau thanh tra và kèm hồ sơ thực hiện kết luận thanh tra gửi về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra sở) để theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Nhấn Tại đây để xem toàn bộ Kết luận thanh tra.


                                                                                                       Quang Trung