Tin Mới

Đồng Xoài thông qua đề án Xây dựng trường học thông minh
UBND thành phố Đồng Xoài vừa xem xét thông qua đề án Xây dựng trường học thông minh, lớp học thông minh gắn với dạy học song ngữ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

 Một tiết dạy song ngữ Việt - Anh lớp 4/7 năm học 2020 - 2021 trường tiểu học Tân Phú. TP. Đồng Xoài

Theo đó, mục tiêu của đề án là nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của ngành giáo dục của thành phố, đảm bảo đến năm 2030, tin học hóa 100% công tác quản lý nghiệp vụ.

Đề án cũng đã đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn như sau: đến năm 2025 thành phố có  Ít nhất 04 trường hoàn thành các tiêu chí trường học thông minh. Ngoài ra, phấn đấu có ít nhất 15 trường được trang bị thiết chế trường học  thông minh theo Đề án xây dựng hệ thống trường học thông minh giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Có Ít nhất 13 trường dạy học song ngữ Anh - Việt các môn: Toán và Khoa học Tự nhiên ở tất cả các khối; phấn đấu mỗi cơ sở giáo dục phổ thông đều có lớp dạy học song ngữ.

Đến năm 2025 có 100% các trường học được trang bị hạ tầng ứng dụng CNTT, trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng quản lý, giảng dạy thông minh; Tất cả các phòng học đều được gắn bảng tương tác thông minh hoặc máy chiếu hoặc màn hình ti vi để ứng dụng CNTT trong dạy học; 100% trường học được trang bị hệ thống đường truyền internet tốc độ cao; 100% trường phổ thông được trang bị đầy đủ máy tính phục vụ dạy, học tin học; Đảm bảo 100% hệ thống trường, lớp có hệ thống an ninh học đường, đảm bảo nâng cao an ninh, an toàn và phòng chống tội phạm học đường.

Phấn đấu đến năm 2030 thành phố có ít nhất 30% tổng số trường hoàn thành các tiêu chí THTM; 100% các trường đều có lớp dạy học song ngữ Việt - Anh các môn Toán và Khoa học Tự nhiên ở tất cả các khối.

Đề án cũng khái toán kinh phí và đưa ra lộ trình thực hiện đề án. Theo đó, dự kiến kinh phí để triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2021 - 2025 là gần 260 tỷ đồng. Gồm vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách thành phố và vốn xã hội hóa. Nguồn vốn nói trên chủ yếu chi cho mua sắm thiết bị, và xây dựng cơ sở hạ tầng trường, lớp, phòng học.

Bảng tương tác hoặc màn chiếu, tivi là những thiết bị không thể thiếu của trường học thông minh, lớp học thông minh.(hình cô và trò trường tiểu học Tân Bình. TP. Đồng Xoài sử dụng bảng tương tác).  

Kim Phụng