Tin Mới

Kết quả thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bình
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Quyết định số 3875/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2020 của Sở GDĐT về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bình. Đoàn thanh tra gồm 10 người, do ông Hà Minh Quan - Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng giáo dục làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường THPT Phước Bình từ ngày 16 đến ngày 18/12/2020; các nội dung thanh tra bao gồm: Việc quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn, dạy thêm-học thêm; quản lý tài chính, tài sản; công tác kiểm tra nội bộ; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thời kỳ thanh tra: Năm học 2019-2020 và 2020-2021.

Trường THPT Phước Bình đạt chuẩn quốc gia, chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; đảm bảo về điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất. Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, động viên giúp đỡ kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và của Sở GD&ĐT. Chất lượng dạy và học của nhà trường trong những năm học qua luôn ổn định, bền vững, tạo được uy tín trong CMHS. Nhà trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường trẻ khỏe, nhiệt tình, năng động, sáng tạo; có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin; tận tụy với công việc, tâm huyết với học sinh.

Với tinh thần làm việc tích cực, tận tụy và sự chuẩn bị, phối hợp tốt của Trường THPT Phước Bình, Đoàn thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau khi kết thúc thanh tra đã gửi báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT. Ngày 05/02/2021, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Kết luận số 353/KL-SGDĐT ngày 05/02/2021 về việc thanh tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Trường THPT Phước Bình. Sở GD&ĐT đã yêu cầu Trường THPT Phước Bình thực hiện báo cáo sau thanh tra và gửi kèm hồ sơ thực hiện Kết luận thanh tra gửi về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra sở) để theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Nhấn Tải về tại đây  để xem toàn bộ Kết luận thanh tra.


                                                                                                       Quang Trung