Tin Mới

Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu và sử dụng dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở GD&ĐT đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng GD&ĐT và các trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh Bình Phước đóng góp ý kiến gửi về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 28/10/2020  để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Ảnh minh họa

Các đơn vị có ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản qua hệ thống văn bản điện tử liên thông và gửi đến địa chỉ Email trunghoc@binhphuoc.edu.vn

Xem đầy đủ toàn bộ văn bản Tải về tại đây