Tin Mới

Gửi hồ sơ năng lực phục vụ cho việc thẩm định, chọn đơn vị phối hợp biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình GDPT 2018
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước kính đề nghị quý công ty, đơn vị gửi đến Sở hồ sơ năng lực để thẩm định, chọn đơn vị phối hợp biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể gồm các tài liệu sau:

1. Hồ sơ của công ty, đơn vị chứng minh năng lực, kinh nghiệm biên soạn tài liệu giáo dục địa phương (trong đó nêu rõ đã biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, 2, 6, 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các tỉnh nào? Tài liệu cụ thể đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt hoặc chuẩn bị được phê duyệt?).

2. Đề cương biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cho các khối lớp cấp tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà công ty, đơn vị đã xây dựng và đang sử dụng để biên soạn cho các tỉnh nêu trên (trong đó có đề cương cụ thể, chi tiết cho từng khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12).

3. Danh sách trích ngang đội ngũ tham gia biên soạn, biên tập tài liệu giáo dục địa phương.

4. Kế hoạch, lộ trình biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cho các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12, đảm bảo hoàn thành việc biên soạn, có tài liệu được phê duyệt và đưa vào in ấn, phát hành đúng theo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Khái toán kinh phí phục vụ cho việc thực hiện Kế hoạch biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, THCS, THPT (trong đó có chi tiết dự toán kinh phí phục vụ cho việc biên soạn tài liệu, kinh phí in ấn - phát hành, kinh phí tập huấn sử dụng tài liệu ở từng khối lớp).

Các tài liệu nêu trên quý công ty, đơn vị có thể gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước qua địa chỉ email trunghoc@binhphuoc.edu.vn trước ngày 12/10/2020. Sau khi nhận được tài liệu, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước sẽ tổ chức họp để lựa chọn đơn vị phối hợp biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6, lớp 10 và thông báo đến quý công ty, đơn vị được biết.

Mọi thông tin chi tiết, quý công ty, đơn vị có thể liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước (qua phòng Giáo dục trung học, điện thoại 02713.879107 hoặc 0919793279) để được giải đáp.

Xem toàn bộ văn bản Tải về tại đây

 

 P.T