Tin Mới

8 trường học thực hiện thí điểm dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh
Sở GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các trường học trong tỉnh thực hiện thí điểm dạy học môn toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh.

          Một lớp học trường THCS Tân Xuân

Theo đó có 8 trường học được Sở chọn và hướng dẫn thực hiện dạy môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh. Trong đó, tại thành phố Đồng Xoài  có 7 trường Gồm: cấp tiểu học 2 trường là trường Tiểu học Tân Phú và Tiểu học Tân Bình; cấp THCS 2 trường là trường THCS Tân Phú và THCS Tân Xuân thực hiện thí điểm dạy học môn Toán bằng tiếng Anh; cấp THPT gồm các trường THPT Hùng Vương, THPT Đồng Xoài, THPT chuyên Quang Trung và THPT chuyên Bình Long, thị xã Bình Long thực hiện thí điểm dạy học các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin học bằng tiếng Anh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường được chọn nói trên, căn cứ vào tình hình thực tế của trường để quyết định số lượng học sinh và số lớp thực hiện thí điểm dạy học bằng tiếng Anh, có thể tổ chức cho học sinh tự nguyện đăng ký tham gia. Cụ thể, đối với các trường tiểu học, mỗi trường phải có tối thiểu 1 lớp của khối 4; cấp THCS, mỗi trường phải có tối thiểu 1 lớp thuộc khối 6 hoặc khối 7; các trường THPT phải có tối thiểu 1 lớp thuộc khối 10 và 1 lớp thuộc khối 11  thực hiện thí điểm dạy học bằng tiếng Anh.

Việc thực hiện thí điểm dạy học bằng tiếng Anh đối với các trường nói trên sẽ triển khai thực hiện ngay trong năm học 2020 - 2021 này và chưa áp dụng kiểm tra đánh giá học sinh bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

  Kim Phụng