Tin Mới

Công nhận 133 danh danh hiệu thư viện trường học
     Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định về việc công nhận danh hiệu thư viện trường học cấp THCS &THPT năm học 2019 - 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó có 133 trường THPT và trường THCS được công nhận danh hiệu thư viện trường học. Gồm thư viện khối các trường THPT trực thuộc sở GD&ĐT có 28/35 trường được công nhận, trong đó có 3 thư viện trường học đạt xuất sắc, là các trường THPT chuyên Quang Trung, THPT Đồng Xoài và THPT thị xã Bình Long; 6 thư viện tiên tiến và  9 thư viện đạt chuẩn.

Khối các trường THCS trực thuộc phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố có 105/107  thư viện trường học được công nhận. Trong đó, có 30 thư viện trường học đạt xuất sắc, 28 thư viện trường học đạt tiên tiến và 47 trường đạt chuẩn.

Tại Thành phố  Đồng Xoài, 8/8 trường THCS của thành phố đều được công nhận danh hiệu thư viện trường học xuất sắc. Đây cũng là kết quả được công nhận bảo lưu từ nhiều năm qua.

Việc công đánh giá, xét, xếp loại và công nhận danh hiệu thư viện trường học các cấp được ngành giáo dục tổ chức kiểm tra, khảo sát, chấm điểm hàng năm dựa trên các tiêu chí thư viện trường học theo quy định của bộ GD&ĐT. Thông qua việc đánh giá, xếp loại và công nhận danh hiệu giúp các trường nhìn nhận lại công tác thư viện trường học của mình, từ đó có sự đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách, tài liệu..... đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu khoa học .... phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.

 Kim Phụng