Tin Mới

17 thủ khoa vào lớp 10 trường chuyên năm học 2020-2021
Sở GD-ĐT vừa có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 của 2 Trường THPT chuyên Quang Trung và Trường THPT chuyên Bình Long. Theo đó, mỗi trường được tuyển sinh 8 lớp với 285 học sinh; trong đó 7 lớp chuyên (Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh, Toán - Tin, Toán - Sinh) mỗi lớp 35 em và lớp cận chuyên 40 em.

Điểm xét tuyển vào Trường THPT chuyên Quang Trung:

Chuyên Toán, nguyện vọng 1: 37,75 điểm; nguyện vọng 2: 38,75 điểm; đồng thủ khoa là các em Lê Thị Mỹ Hằng, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, huyện Bù Đăng với tổng 46,5 điểm (Văn 8,75; Toán 10; Anh 9,75; chuyên Toán 9); Phạm Ngọc Ánh, Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Riềng với tổng 46,5 điểm (Văn 7,5, Toán 10, Anh 10, chuyên Toán 9,5).

Chuyên Lý, nguyện vọng 1: 33,875 điểm, nguyện vọng 2: 34,875 điểm. Thủ khoa là em Lê Khắc Cường, Trường THCS Long Tân, huyện Phù Riềng với tổng 44,375 điểm (Văn 7,75; Toán 9,38; Anh 7,5; chuyên Lý 9,875).

Chuyên Hoá, nguyện vọng 1: 35 điểm, nguyện vọng 2: 36 điểm. Thủ khoa là em Đặng Nguyễn Ngọc Hân, Trường THCS Long Tân, huyện Phú Riềng với tổng 46,75 điểm (Văn 9,5; Toán 9,25; Anh 9,25; chuyên Hoá 9,375).

Chuyên Văn, nguyện vọng 1: 34,5 điểm, nguyện vọng 2: 35,5 điểm. Thủ khoa là em Nguyễn Thị Kim Như, Trường THCS Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài với tổng 40,375 điểm (Văn 8,5; Toán 8,63; Anh 9,25; chuyên Văn 7).

Chuyên Anh, nguyện vọng 1: 40,4 điểm, nguyện vọng 2: 41,4 điểm. Thủ khoa là em Nguyễn Yến Nhi, Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Riềng với tổng 47,75 điểm (Văn 9,25; Toán 10; Anh 10 chuyên Anh 9,25).

Chuyên Toán - Tin, nguyện vọng 1: 37 điểm, nguyện vọng 2: 38 điểm. Thủ khoa là em Hồ Nghĩa Bảo Phúc, Trường THCS Long Hà, huyện Phú Riềng với tổng 43,5 điểm (Văn 5,5; Toán 10; Anh 9,75; chuyên Toán 9,125).

Chuyên Toán - Sinh, nguyện vọng 1: 35,5 điểm, nguyện vọng 2: 36,5 điểm. Thủ khoa là em Lê Thị Trà My, Trường THCS Bù Nho, huyện Phú Riềng với tổng 45 điểm (Văn 8; Toán 10; Anh 10; chuyên Toán 8,5).

Cận chuyên, điểm trúng tuyển 31,2 điểm. Thủ khoa là em Lê Khải Định, Trường THCS Bù Nho, huyện Phú Riềng với tổng 33,6 điểm, không nhân hệ số môn chuyên (Văn 8,5; Toán 8,5; Anh 10; chuyên Anh 6,6).

Điểm xét tuyển vào trường THPT chuyên Bình Long:

Chuyên Toán, nguyện vọng 1: 37,875 điểm, không có nguyện vọng 2. Thủ khoa là em Vũ Quốc Khánh, Trường THCS Minh Hưng, huyện Chơn Thành với tổng 45,75 điểm (Văn 8,25; Toán 10; Anh 10; chuyên Toán 8,75).

Chuyên Văn, nguyện vọng 1: 33 điểm, nguyện vọng 2: 34 điểm. Thủ khoa là em Đào Thị Bích Phượng, Trường THCS Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh với tổng 39,375 điểm (Văn 8,25; Toán 8,875; Anh 9,25; chuyên Văn 6,5).

Chuyên Anh, nguyện vọng 1: 38,875 điểm, không có nguyện vọng 2. Thủ khoa là em Bùi Ngọc Minh Châu, Trường THCS An Lộc, thị xã Bình Long với tổng 45,2 điểm (Văn 8,25; Toán 9,25; Anh 10; chuyên Anh 8,85).

Chuyên Lý, nguyện vọng 1: 30,5 điểm, nguyện vọng 2: 31,5 điểm. Thủ khoa là em Nguyễn Thành Công, Trường THCS Lộc Điền, huyện Lộc Ninh với tổng 44,25 (Văn 9; Toán 9,25; Anh 10; chuyên Lý 8).

Chuyên Hoá, nguyện vọng 1: 32,75 điểm, không có nguyện vọng 2. Thủ khoa là em Nguyễn Bá Anh, Trường THCS thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh với tổng 43,625 điểm (Văn 5,75; Toán 9,125; Anh 10; chuyên Hoá 9,375).

Chuyên Toán - Tin, nguyện vọng 1: 34 điểm, nguyện vọng 2: 35,25 điểm. Thủ khoa là em Nguyễn Văn Khoa, Trường THCS thị Trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh với tổng 41,5 điểm (Văn 7,5; Toán 9,5; Anh 10; chuyên Toán 7,25).

Chuyên Toán - Sinh, nguyện vọng 1: 32,875 điểm, nguyện vọng 2: 33,875 điểm. Thủ khoa là em Bùi Ngọc Phương, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Chơn Thành với tổng 42,75 điểm (Văn 8,75; Toán 10; Anh 10; chuyên Toán 8).

Cận chuyên, điểm trúng tuyển là 29,395 điểm. Thủ khoa là em Lê Tuấn Thiên Chương, Trường THCS Minh Lập, huyện Chơn Thành với tổng 32,375 điểm, không nhân hệ số môn chuyên (Văn 8; Toán 8,125; Anh 9,75; chuyên Anh 6,5).

Như vậy, trong 17 thủ khoa thì huyện Phú Riềng chiếm nhiều nhất với 7 em, tiếp đến là Lộc Ninh 4, Chơn Thành 3, Bình Long 1, Bù Đăng 1, Đồng Xoài 1.

Vũ Thuyên