Tin Mới

Năm học 2020 - 2021 bậc học Mầm non và phổ thông đều có thời gian thực học là 35 tuần
UBND tỉnh vừa có quyết định (1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành giáo dục đào tạo Bình Phước.

            Theo đó khung thời gian năm học 2020 - 2021 bao gồm: ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới; ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ; ngày kết thúc năm học; các kỳ thi và xét tốt nghiệp.

          Cụ thể, các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT đều có thời gian thực học là 35 tuần, trong đó học kỳ 1 có 18 tuần thực học, học kỳ 2 có 17 tuần thực học. Riêng khối Giáo dục thường xuyên có 34 tuần thực học, chia đều cho mỗi học kỳ 16 tuần.

          Tất cả các trường học Từ mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên đều tổ chức tập trung học sinh để tựu trường, nhận lớp vào ngày 1/9/2020, đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5/9/2020 và bắt đầu học chính thức từ ngày 7/9/2020.

           Bậc học mầm non, tiểu học sẽ kết thúc năm học vào ngày 26/5/2021; khối THCS, THPT và giáo dục thường xuyên kết thúc năm học vào ngày 31/5/2021.

 Kim Phụng