Tin Mới

Thực hiện khảo sát, đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập học sinh lớp 5, 9, 12 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Từ ngày 01/7 đến hết ngày 15/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện khảo sát đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập học sinh lớp 5, 9, 12 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2231/BGDĐT-QLCL ngày 22/6/2020 về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát, đánh giá lớp 5, 9, 12 năm 2020.

Khảo sát tại trường tiểu học Long Hà C 

 Ngày 25/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Khảo sát đánh giá lớp 5, 9, 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Hội đồng khảo sát). Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Khảo sát là Ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở GD&ĐT; Tổ Giám sát gồm 11 người là công chức Sở GD&ĐT và lãnh đạo các trường trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 11 đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn ngẫu nhiên khảo sát, đánh giá, chia làm 11 tổ khảo sát, thời gian khảo sát chính thức cụ thể như sau:

+ Tổ Khảo sát tại Trường THPT Lộc Ninh (Thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 06/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường TH&THCS Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 08/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường THCS Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 07/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (huyện Bù Gia Mập; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 06/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường THCS Long Bình (huyện Phú Riềng; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 07/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường THCS Bù Nho (huyện Phú Riềng; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 06/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường THCS Đức Liễu (huyện Bù Đăng; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 08/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường THCS Chu Văn An (huyện Bù Đăng; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 07/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường TH&THCS Tân Phước (huyện Đồng Phú; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 07/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường Tiểu học Long Hà C (huyện Phú Riềng; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 02/7/2020);

+ Tổ Khảo sát tại Trường Tiểu học Đăk Á (huyện Bù Gia Mập; thời gian đăng ký khảo sát chính thức: Bắt đầu từ ngày 02/7/2020);

Mỗi tổ khảo sát tại trường 6 người gồm có: tổ trưởng, 2 cán bộ khảo sát, 2 điều phối viên, 01 cán bộ phục vụ. Thời gian khảo sát mỗi đơn vị tối đa 03 ngày trong đó 01 ngày chuẩn bị, 02 ngày khảo sát chính thức. Nhìn chung, cuộc khảo sát đánh giá kết quả học tập học sinh  lớp 5,  lớp 9, lớp 12 tại 11 tổ khảo sát trên địa bàn tỉnh từ ngày 02/7/2020 đến nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, góp phần thành công chung của cuộc khảo sát, đánh giá toàn quốc.

Ninh Thuý