Tin Mới

Thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Thực hiện Công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020; ngày 01/7/2020, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 1910/SGDĐT-TTrKĐCLGD về việc thành lập và công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

- Điện thoại đường dây nóng:

+ Điện thoại bàn: 02713.881.250.

+ Cán bộ phụ trách trực thanh tra thi: 0917.796196 (đ/c Lê Quang Trung - Thanh tra viên chính).

+ Cán bộ phụ trách công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 0889.002.999 (đ/c Hà Minh Quan - Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm định chất lượng giáo dục).

- Địa chỉ Email: thanhtra@binhphuoc.edu.vn.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Từ ngày 15/7/2020 đến khi kết thúc việc xét công nhận tốt nghiệp THPT.

 

                                                                                                          Quang Trung