Tin Mới

Chỉ thị về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Trần Tuệ Hiền vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ảnh minh họa

            Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của từng sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả toàn bộ các nội dung liên quan đến Kỳ thi theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh, phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị đăng ký tổ chức điểm thi,... chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các hoạt động phục vụ, tổ chức Kỳ thi.

- Tổng hợp ý kiến của các cấp, các ngành, chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền và trình UBND tỉnh xem xét giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại người học ở các cơ sở giáo dục; tổ chức xét duyệt, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp, hỗ trợ Sở GDĐT bảo đảm an toàn tiếp nhận đề thi gốc, tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, làm phách, chấm phúc khảo,... đúng theo Quy chế thi.

- Cử cán bộ, chiến sĩ hoặc chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ, chiến sĩ đến làm việc tại các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi theo đề nghị của Sở GDĐT.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lự lượng Đoàn thanh niên... giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên, học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, gây mất trật tự ở khu vực thi; phối hợp với Sở GDĐT xử lý các hành vi vi phạm Quy chế thi (nếu có).

- Kiểm tra an toàn cháy nổ tại Hội đồng thi, các điểm thi, chấm thi; bố trí trực 24/24h trên các địa bàn có điểm thi để kịp thời giải quyết nếu có sự cố xảy ra.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Cử kiểm soát viên quân sự hoặc chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ, chiến sĩ đến làm việc tại các điểm thi theo đề nghị của Sở GDĐT.

- Phối hợp với Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, gây mất trật tự ở khu vực thi; phối hợp với Sở GDĐT trong việc xử lý các hành vi vi phạm Quy chế thi (nếu có).

4. Thanh tra tỉnh

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn đảm bảo nhân lực tham gia phục vụ Kỳ thi theo đề nghị của Sở GDĐT; đảm bảo đủ số lượng thuốc cấp cứu và phối hợp với Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi,… tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt tại các địa bàn có điểm thi.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin lien lạc, mạng internet; tổ chức kiểm tra, kiểm soát đường dây truyền thông, thông tin, hệ thống wifi của khu vực xung quanh Hội đồng thi để đảm bảo tổ chức in, sao đề thi an toàn, bí mật.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Kỳ thi.

7. Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí phục vụ Kỳ thi và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu-chi tài chính theo đúng quy định.

8. Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến huyện có trách nhiệm ưu tiên giải quyết kinh phí phục vụ Kỳ thi kịp thời, đúng quy định.

9. Công ty Điện lực Bình Phước

- Tổ chức kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong những ngày làm việc của Hội đồng thi, in, sao đề thi, các điểm thi và chấm thi theo kế hoạch, đề nghị của Sở GDĐT.

- Tạo điều kiện cho Hội đồng thi ký hợp đồng nguyên tắc để thuê máy phát điện dự phòng, đề phòng xảy ra sự cố điện bất trắc.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị khác (nếu có liên quan) trong việc chỉ đạo cung cấp điện phục vụ cho Kỳ thi.

 10. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở GDĐT có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về Kỳ thi để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thí sinh và gia đình biết , tự giác chấp hành theo đúng quy định.

11. Đề nghị Tỉnh đoàn

- Hỗ trợ, phối hợp cùng ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền cho lực lượng đoàn viên, thanh niên học sinh nắm bắt kịp thời những quy định của Quy chế thi, có tâm lý tốt khi tham gia Kỳ thi và không được vi phạm Quy chế thi;

- Chỉ đạo các Huyện Đoàn cử lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia cùng ngành Công an … trực chốt, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe; có kế hoạch giúp đỡ thí sinh và gia đình thí sinh có nhu cầu về nơi ăn ở, đi lại, nhất là ở những điểm thi có đông thí sinh dự thi.

12. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn (Công an, Quân đội, Thanh tra, Y tế, Tài chính – Kế hoạch, Bưu điện, Điện lực, Đài Truyền thanh – Truyền hình...) phối hợp chặt chẽ với ngành GDĐT thực hiện tốt các công tác có liên quan  đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các địa điểm đặt Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi tại địa bàn.

- Tạo điều kiện cho việc vận chuyển và bảo vệ đề thi, bài thi tuyệt đối an toàn, đảm bảo an ninh trật tự đến các điểm thi và đến Ban chấm thi;

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan.

 

Dương Văn Ca