Tin Mới

Hiệu trưởng trường mầm non kiêm bí thư chi bộ nhà trường có được giảm giờ dạy?
Tôi là hiệu trưởng của một trường mầm non công lập kiêm bí thư chi bộ nhà trường. Theo quy định, tôi phải dạy 2 tiết/tuần nhưng hiện nay tôi đang làm bí thư chi bộ, vậy theo tôi hiểu, tôi được giảm định mức 2 tiết/tuần. Vậy hàng tuần tôi có phải lên lớp dạy không? – Nguyễn Thị Thanh Hà (thanhha***@gmail.com)

* Trả lời:

Tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 “Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non” quy định:

Đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) 2 giờ trong một tuần; phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần.

Còn theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư trên hướng dẫn chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy như sau:

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường, chủ tịch Hội đồng trường, thư ký Hội đồng trường, bí thư Đoàn thanh niên được giảm 2 giờ dạy/tuần;

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 2 giờ dạy/tuần;

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần;

- Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên nữ: giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Như vậy căn cứ vào các quy định nêu trên, chúng tôi không thấy có điều khoản nào quy định Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ nhà trường được giảm 2 giờ dạy/tuần, mà chỉ có giáo viên kiêm bí thư chi bộ mới được giảm 2 giờ dạy/tuần (theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT).

Vì vậy cách hiểu của bạn là chưa phù hợp với quy định hiện hành nêu trên và hàng tuần bạn vẫn phải lên lớp dạy theo quy định là 2 giờ trong một tuần.


N.V.T (Theo Báo Giáo dục và Thời đại)