Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 1 934
  • Tất cả: 1343616
Lượt xem: 2009
Đồng Phú: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CMC-PCGD năm 2015, Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
In trang
Ngày 27/1/2016 Ban Chỉ đạo CMC-PCGD và xây dựng xã hội học tập tổ chức Hội nghi tổng kết năm 2015 và Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
      Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Hải Đăng, PGĐ Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Châu Vĩnh, TP GD Dân tộc, Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Khắc Vĩnh, UVBTV HU, PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CMC-PCGD và xây dựng xã hội học tập huyện, ông Hoàng Thanh Sỹ, TP GD&ĐT cùng các ông (bà) là thành viên BCĐ, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện.
      Theo báo cáo tại Hội nghị về công tác CMC-PCGD huyện Đồng Phú năm 2015 đạt được một số kết quả nhất định như: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,4%, trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ ngày đạt 96,7% có 10/11 xã, thị trấn đạt chẩn QG về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,7%, trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH đạt 91,2% có 4 xã, thị trấn đạt chuẩn QG về phổ cập TH đúng độ tuổi cấp độ 2 (Tân Lập, Tân Tiến, Tân Phước và thị trấn Tân Phú); học sinh hoàn thành CTTH vào lớp 6 đạt 98,9%; từ 15 - 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 83,08% có 11/11 xã thị trấn đạt chuẩn QG phổ cập THCS.
       Về công tác xây dựng xã hội học tập. Sau 3 năm thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thường trực đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung Tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn; Quyết định bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã Tân Lập. Ngoài ra đã tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện hàng năm là trên 851 giờ; sản xuất trên 283 chương trình thời sự với 1.991 tin, bài (1.190 tin, bài địa phương); cộng tác với Đài tỉnh 132 tin hình, Báo Bình Phước 89 tin bài; cắt dán, kẻ vẽ được 2.590m băng rôn, 2.49lm2 panơ - panô, trang trí 17.200m cờ dây, 2.700 cờ các loại, tổ chức 34 chương trình văn nghệ, 18 ngày xe lưu động.... Ngoài ra các trung tâm đều đã mở được nhiều lớp học theo các chuyên đề: Hướng dẫn chăm sóc cây sao su, bình đẳng giới, chống bạo hành gia đình, tuyên truyền giao dục pháp luật, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, vật nuôi, cây trồng, hỗ trợ tư vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT...       Cũng tại Hội nghị đã được nghe 3 tham luận của các đơn vị như xã Đồng Tâm, Tân Hòa và trường TH Tân Tiến.

Ông Lê Hải Đăng, PGĐ Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị
       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Lê Hải Đăng, PGĐ Sở GD&ĐT đã biểu dương những kết quả đã đạt được của huyện Đồng Phú trong thời gian qua. Bên cạnh đó ông cũng nêu lên những hạn chế như: công tác cập nhật số liệu thống kê chưa kịp thời, hiện chưa có xã, thị trấn nào đạt chuẩn QG về PC bậc THPT... từ những hạn chế và thiếu sót trên ông đề nghị trước hến cần cũng cố, nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò chuyên môn gắn với chuyên môn của các cơ quan, ban ngành phụ trách. Nêu cao vai trò tham mưu của cơ quan thường trực nhất là việc điều tra, cập nhật số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, khoa học... Ban Chỉ đạo cần tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí phấn đấu đưa xã Tân Hưng đạt chuẩn PC MN trẻ 5 tuổi để trong năm 2016 đón đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về công nhận tỉnh Bình Phước đạt chuẩn QG phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi.
      Cũng tại Hội nghị có 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CMC - PCGD và 3 năm thực hiện
 Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, PCT UBND huyện trao giấy khen của UBND huyện các cá nhân có thành thích xuất sắc  về công tác“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Ông Hoàng Thanh Sỹ, TP GD&ĐT trao giấy khen UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CMC-PCGD