Tin Mới

Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của cấp học Mầm non
Ngày 02/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của cấp học Mầm non tỉnh Bình Phước nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và tồn tại cần khắc phục trong năm học vừa qua.

Ông Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến tham dự Hội nghị tổng kết có đồng chí Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học-Mầm non, lãnh đạo phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách mầm non, Hiệu trưởng các trường mầm non công lập và tư thục của 11 huyện, thị xã và thành phố.

 Năm học 2019 - 2020 với nhiều khó khăn, thử thách do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp lãnh đạo, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo vên, nhân viên góp phần đưa cấp học mầm non vượt qua giai đoạn khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Toàn tỉnh có 155 trường mầm non, mẫu giáo (tăng 02 trường so với đầu năm, giảm 05 trường so với năm học học trước). Trong đó, có 123 trường mầm non, mẫu giáo công lập, 32 trường mầm non, mẫu giáo ngoài công lập.

Tổng số trẻ đến trường, lớp là 48.737 trẻ. Trong đó, 4.746 trẻ nhà trẻ, tỷ lệ 16,45 %; (tăng 2,75 % so với năm học trước), 43.991 trẻ mẫu giáo, tỷ lệ 82,3 % (tăng 2,30% so với năm học trước). Trẻ mẫu giáo 5 tuổi có 18.063 trẻ, tỷ lệ huy động đạt 93,01% (giảm 5,79% so với năm học trước). Nguyên nhân tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi giảm là do ảnh hưởng dịch covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, các trường mầm non không tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ tại trường. Để yên tâm đi làm/công tác, cha mẹ gửi trẻ cho ông bà chăm sóc tại nhà hoặc gửi về quê cho người thân chăm sóc nên không cho trẻ trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch covid-19.

         Các cơ sở GDMN đã huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú và chất lượng bữa ăn bán trú. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại cơ sở GDMN; tăng cường các điều kiện chăm sóc và giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhóm lớp để nâng cao sức khỏe cho trẻ; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ em trong các cơ sở GDMN. Đa số trẻ đến trường được theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng; tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp với các bậc cha mẹ trẻ xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ, nhất là trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì.

100% CBQL, giáo viên trong các cơ sở GDMN đều thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên được đảm bảo kịp thời các chế độ, chính sách theo qui định hiện hành, đối với giáo viên mầm non tư thục được tham gia các loại hình bảo hiểm và đảm bảo kịp thời chế độ lương theo hợp đồng lao động.

100% đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Hầu hết giáo viên đã nắm bắt được việc thực hiện Chương trình, nhiều giáo viên có ý tưởng sáng tạo tốt trong thiết kế hoạt động. Nhiều giáo viên thiết kế bài dạy PoWerPoint, ứng dụng giáo án điện tử để tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt các đơn vị đã xây dựng nhiều video phối hợp với phụ huynh (qua zalo, facebook) trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian trẻ ở nhà phòng, chống dịch covid-19.

Đến năm học 2019-2020 toàn tỉnh đã có 24/155 trường MN thực hiện thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh, trong đó có 18 trường công lập và 6 trường tư thục với 106 nhóm lớp/1919 trẻ. Có 41 trường mầm non được công nhận chất lượng giáo dục, (trong năm học 2019-2020, công nhận đạt chất lượng giáo dục là 01 trường), đạt tỷ lệ 26,5%; 33 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó công nhận trong năm học này là 01 trường, đạt tỷ lệ 21,3% và 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng dẫn.

Bên cạnh những kết quả đạt được Hội nghị cũng đã chỉ ra được những khó khăn, hạn chế như: Một số trường học còn thiếu giáo viên đứng lớp, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo (khác chuyên ngành giáo dục mầm non), đặc biệt là các cơ sở GDMN ngoài công lập có nhiều giáo viên chưa có trình độ đào tạo; Phòng học thừa thiếu cục bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và quy mô trường lớp hiện có; cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu và chưa đồng bộ; một số công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, bếp ăn chưa đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đã ảnh hưởng đến qui mô trường lớp (làm giảm số lượng trường mầm non) và giảm tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế trong năm học tới: Tiếp tục tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu phát triển GDMN trên địa bàn. Tích cực chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, quán triệt, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN cho đội ngũ CBQL, GVMN; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN ở các lớp mẫu giáo ghép; tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi DTTS và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với yêu cầu đổi mới GDMN, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ sở GDMN; Tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá CBQL theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN; đồng thời tham mưu thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ GVMN theo quy định hiện hành; Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở GDMN. Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh việc tự kiểm tra, giám sát nội bộ, thanh tra chuyên đề trong các nhà trường, trong đó chú trọng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và trẻ em theo các quy định hiện hành; Tăng cường công tác tham mưu xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi cho nhà đầu tư để phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập; Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường trong năm học tới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt trong giai đoạn diễn biến phức tạp dịch covid-19

Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe nhiều chia sẻ của các đơn vị qua các bài tham luận về thực hiện Chương Trình GDMN; Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non.

Kết thúc Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, ông Lê Hải Đăng - Phó giám đốc Sở GD&ĐT đã giải trình ý kiến các đơn vị đồng thời ông cũng có những chỉ đạo cụ thể về các nhiệm vụ trọng tâm cấp học mầm non phải thực hiện trong năm học 2020-2021.

Một số hình ảnh tiêu biểu của Hội nghị:

Bà Vũ Thị Kim Huệ Phó trưởng phòng Giáo dục Tiểu học-Mầm non đọc báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021
Báo cáo tham luận của đơn vị phòng giáo dục Bình Long
Báo cáo tham luận của đơn vị phòng giáo dục Đồng Phú
Các đơn vị đóng góp ý kiến
Toàn cảnh Hội nghị

Phòng GD TH-MN